Nokia

Nokia er et finsk aksjeselskap som hovedsaklig produserer mobiltelefoner og lager mobile løsninger.

Nokia ble etablert i 1865 av Knut Fredrik Idestam for å produsere papir. Etter hvert vokste imidlerid bedriften til et multinasjonalt selskap med ulike produkter som gummi, kjemikalier og etter hvert telekommunikasjon. I 1988 kom 10 prosent av omsetningen fra telekommunikasjon. I dag produserer selskapet hovedsakelig mobiltelefoner.

Nokia har salgskontorer i 140 land (2004-tall). I tillegg til Europa er de spesielt godt representert i Østen og USA, men med noen salgskontorer også i Australia, Sør-Amerika samt to i Afrika. USA og Kina er de største enkeltmarkedene, mens Europa samlet utgjør ca. 50 prosent av omsetningen.

I tillegg har Nokia også forsknings- og utviklingsenheter i 14 land samt produksjon i 10 land.

Finn ut mere på selskapets nettside.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com