Norsk Tipping

Norsk Tipping skal tilby attraktive og ansvarlige spill som skaper verdier til idrett, kultur og frivillighet, uten at det får negative konsekvenser for noen.

Overskuddet blir fordelt over Grasrotandelen og via tippenøkkelen der idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner mottar midler.

Finn ut mere på selskapets nettside.

Legg igjen en kommentar