Norge har det beste ekomtilsynet i Norden

Norge er best i Norden og nummer tre i Europa i en stor rangeringen gjort av ECTA (The European Competitive Telecommunications Association).

Ser du på rangeringen av tilsynene isolert, ligger Post- og teletilsynet (PT) til Willy Jensen på andre plass.

PTs nummer- og  frekvensforvaltning bidrar til den sterke plasseringen.

Se selv rangeringen på ECTAs nettsside.

Fornøyd Jensen
– Dette gleder meg stort. Vi har i flere år jobbet hardt for å drive et tilsyn som kan kjennetegnes av ”best practice”, og som de andre europeiske landene ser hen til når de skal regulere sine markeder for elektronisk kommunikasjon, sier direktør Willy Jensen.

Norge har rykket opp fra fjerde plass i fjor til tredje i år, og har dermed byttet plass med Danmark. Storbritannia og Nederland beholder sine topplasseringer, mens Frankrike ligger på femte plass. ECTA fremhever disse fem landene som de ledende, med gjennomgående gode resultater på alle hovedområder i undersøkelsen.

Bedre regulering enn konkurrentene
På ett av fem områder som er studert – sammenhengen mellom tilsynenes regulering og effekten i markedene – er Norge aller best. ECTA trekker i sin analyse av de 18 studerte landene frem at dette gjelder særlig for fasttelefoni og mobiltelefoni, men også for bredbånd.

ECTA betegner den europeiske frekvenspolitikken som konservativ, men fremhever de nordiske landene for sin liberale frekvenspolitikk.

Konkurranse i markedet
En del av undersøkelsen tar også for seg tilsynenes rammebetingelser (regelverk, sanksjonsmuligheter, statlig eierskap, klageordninger osv.), og hvordan disse innvirker på muligheten til å legge til rette for konkurranse i markedene.

På dette området får Norge en plassering som skiller seg en del fra de andre rangeringene. Norge ligger her midt på treet, mens Danmark og Italia kommer best ut, skriver PT på sine nettsider.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com