Dette gjør Mobile Business Network

Gjennom de siste syv årene har mange mobilbedrifter eller bedrifter som driver med mobil business jobbet i fellesskap for å yte bedre service for våre felles kunder.

Gjennom fellesaktiviteter blir erfaringer fra alle ledd i verdikjeden benyttet for å bedre forstå og imøtekomme våre fremtidige kunder.

Høsten 2006 ble nettverket etablert som eget AS, Mobile Business Network AS.

Koordinator for nettverket er Dag Friis-Baastad.

Nettverket er et bransjesamarbeid hvor deltakerene har felles markedsaktiviteter og søker synergier og kompetansedeling.

Mobile Business konferansen som gjennom mange år har vært en av de ledende konferansene om mobile løsninger er et eksempel på dette.

Gode samarbeidsmodeller
Flere av nettverkets deltakerbedrifter har funnet gode samarbeidsmodeller som medfører at deres felles kunder opplever en verdikjede av samstemte og avstemte leverandører som utfyller hverandre.

Denne typen samarbeid forventes å gi kunden bedre kvalitet på mobilitetsprosjektene og en raskere og billigere implementering.

Mobile løsninger er preget av særdeles stor grad av fornyelse og stort produkttilfang. Nettverket skal gi de enkelte kontaktpersonene en effektiv oversikt over utviklingen og innsikt i de andre medlemsbedriftenes

Endringer og utvikling
Det redaksjonelle grunnlaget for Mobile Business Magazine er kundecasene som genereres i Mobile business Network.

Nettverket er finansiert gjennom en årlig avgift.

Interesserte bedrifter innen mobile løsninger, M2M (maskin til maskin kommunikasjon), Unified communication og RFID (Radio-frequency Identification) kan kontakte Dag Friis-Baastad.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com