BankID på mobilen kommer nå

Telenor går for BankID på mobil. Dette er en elektronisk identifikasjons- og signeringsløsning hvor sikkerhetselementene lagres i mobiltelefonens SIM-kort.

Dette vil gjøre bank- og betalingstjenester tilgjengelig for nordmenn uavhengig av hvor de måtte befinne seg.

Telenor oppfordrer andre mobiloperatører til å tilrettelegge for BankID på mobil slik at tjenesten etter hvert blir tilgjengelig for alle mobilbrukere i Norge.

Stor fordel

I første omgang vil BankID på mobil gi nettbankbrukere mulighet til å kunne logge seg på i nettbanken uten kodeenheten, så lenge de har mobiltelefonen tilgjengelig.

Dette vil mange oppleve som en stor fordel siden de stort sett alltid har med seg mobiltelefonen, men ikke kodeenheten som trengs i dag.

Et banebrytende samarbeid

– Så langt er det DnBNORs og Skandiabankens nettbankkunder, med mobilabonnement fra Telenor, som kan få tilbud om BankID på mobil, men vi regner med at også andre banker og mobiloperatører snart vil tilby løsningen, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.

BankID på mobil er utviklet av bankene i samarbeid med Telenor. DnB NOR har vært sentral i utviklingsprosessen fra banksiden og Skandiabanken har vært involvert i test og implementering av løsningen.

Øvrige banker i BankID

Samarbeidet både slutter opp om og har bidratt underveis. Det er sterkt ønskelig fra banknæringens side at også andre mobiloperatører slutter seg til samarbeidet.

– Samarbeidet mellom banknæringen og Telenor har vært banebrytende og er blitt lagt merke til også utenfor landets grenser, fordi samarbeid mellom bank- og telekombransjene har vist seg krevende å få til i praksis. Med BankID på mobil tar vi utviklingen av mobiltelefonen som distribusjonskanal og betalingsverktøy et langt steg videre. Dette bidrar til at den norske banknæringen beholder posisjonen som ledende i verden når det gjelder å ta i bruk moderne og kostnadseffektive løsninger, fastslår administrerende. direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Også til andre ting

BankID Samarbeidet tar sikte på at BankID på mobil snart skal kunne brukes på flere ulike nettsteder/brukersteder utenfor bankverdenen, og i flere situasjoner hvor det er behov for sikker identifisering og signering.

For eksempel skal kundene etter hvert kunne bruke BankID på mobil når de handler på Internett.

De vil også kunne høyne bud på bolig via mobiltelefonen fordi de vil kunne identifisere seg og signere elektronisk ved hjelp av BankID på mobil. BankAxess – kontobetaling på nett med BankID på mobil – og lading av kontantkortet er andre bruksområder.

Mobilen blir enda viktigere

Ragnar Kårhus, leder av Telenor i Norge, mener at BankID på mobil vil gjøre mobiltelefonen til et enda viktigere verktøy for folk flest.

– BankID på mobil vil bidra til at norske mobilabonnenter får en enklere hverdag. Samtidig er Telenor svært opptatt av sikkerhet for våre kunder, og det er med stolthet vi nå presenterer en ikke bare enkel, men også sikker tjeneste, sier Kårhus.

Bankene utsteder

Det er bankene som vil utstede BankID på mobil på lik linje med vanlig BankID, som så langt benyttes av 1,9 millioner nettbankunder.

Fakta om BankID-samarbeidet

  • BankID Samarbeidet omfatter en samlet norsk banknæring og er etablert av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.
  • BBS Infrastruktur er teknisk leverandør til BankID Samarbeidet.
  • BankID på mobil er utviklet i samarbeid med Telenor.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com