Produktutvikling prioriteres mindre

Over fire av fem norske IT-sjefer har effektivitet som en hovedutfordring i år. Produktutvikling, kundeservice, internkommunikasjon og styring og kontroll får stadig lavere prioritet.

– I dårligere tider skjerpes kravene til avkastning på IT-investeringer, mener Egil Smestad i Steria.

Dette kommer fram i den skandinaviske undersøkelsen ”IT-sjefens utfordringer”, som Steria arrangerer årlig sammen med analysebyrået Synovate.

200 norske IT-sjefer fra store virksomheter i privat og offentlig sektor deltok i den ferske undersøkelsen.

Last ned undersøkelsen her.


Advarer mot ensidighet

Undersøkelsen antyder at produktutvikling, kundeservice, internkommunikasjon og styring og kontroll får stadig lavere prioritet i norske bedrifter og organisasjoner.

Egil Smestad, som er direktør for forretnings- og IT-strategisk rådgivning i konsulentselskapet Steria, påpeker at når det satses på noen områder, blir det gjerne viet mindre oppmerksomhet til andre områder.

Advarer
– Likevel vil jeg komme med en liten advarsel her. I nedgangstider er det uklokt å fokusere ensidig på kostnadsbesparende tiltak. Gode ledere satser på vekst og nyskapning samtidig som de jobber aktivt med å redusere kostnader. Det handler om å finne den rette balansen og vite nøyaktig hvor man skal gasse på og hvor man skal bremse.

– Vi har sett effektivitetstrenden en god stund i Norge – nå har den i praksis blitt et mantra. De økonomiske nedgangstidene er nok en viktig drivkraft, sier Smestad.

Enighet i Norden
I undersøkelsen svarer over fire av fem norske IT-sjefer ”Forbedre prosesser og effektivitet” når de får spørsmål om hva som er de viktigste forretningsmessige utfordringene i tiden fremover.

I Sverige og Danmark er de samstemte med sine norske kolleger.

Kostnadskutt gir teknologiåpning
Den nest viktigste utfordringen for IT-sjefene i år er å redusere kostnader. Litt over halvparten av norske og danske IT-sjefer svarer dette – og hele syv av ti svenske IT-sjefer.

Smestad tror fokuset på effektivitet og kostnad kan være en døråpner for både energisparende grønn IT og kostnadseffektiv outsourcing.

Kanskje ikke så rart ta han mener dette ettersom det er nettopp dette Steria selger …

– Det er ingen tilfeldighet at for eksempel virtualiseringsteknologi er en brennhet trend nå. Alt som frigir ressurser, øker kapasitet og kutter kostnader ligger an til å gjøre det godt i 2009. Mange har gjort tunge IT-investeringer de siste årene, og nå ønsker de å få mest mulig ut av disse, sier Smestad.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com