Energisparingssystem med mange huller

Det er et greit utgangspunkt å rangere IT- og mobilprodukter med et myndighetsstøttet Energy Star-program, men systemet har mange huller, og bør ikke brukes alene som en måler på energiforbruk.

For dagens selskaper og organisasjoner er det av kritisk viktighet å være grønn. Dette reduserer ikke bare firmaets karbonavtrykk; det bedrer også firmaenes grønne troverdighet og sparer penger i form av energikostnader.

Firmaer verden over har innsett fordelene, og satser i økende grad på miljøvennlig IT. Denne trenden er i liten eller ingen grad drevet av myndighetenes grønne lovgivning.

Aktørene er fortsatt i villrede
Mange myndighetsinstanser har de senere år implementert standarder og regelverk som oppmuntrer til grønn IT – fra produksjon via bruk til avsluttende avhending.

Eksempler på dette omfatter Energy Star, RoHS (Reduction of Hazardous Substances), WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) og EUs frivillige kjøreregler for datasenteroperatører (Voluntary Code of Conduct for Data Centre Operators).

At myndigheter setter opp regelverk for grønn IT-drift er et prisverdig initiativ, men aktørene er fortsatt i villrede om EUs IT-regler. I mange tilfeller er lovgivningen mangelfull, og for lite er gjort for å offentliggjøre eller håndheve de gjeldende lovene.

Reduserer kjørereglenes effektivitet
Virksomheter blir stadig mer miljøbevisste, og rapportering på bærekraftig drift er jevnt økende. Likevel er det mediene og IT-selskapene som er de primære påvirkerne i denne retningen. For eksempel gir EUs frivillige kjøreregler for datasenteroperatører de enkelte bedriftene muligheten til å søke medlemskap.

Bedrifter som slutter seg til disse frivillige kjørereglene, men likevel ikke oppnår utslippsmålene eller rapporterer sitt energiforbruk, blir ikke straffet. Dette reduserer vesentlig kjørereglenes effektivitet.

System med mange huller
Det er et greit utgangspunkt å rangere produkter med et myndighetsstøttet Energy Star-program, men systemet har mange huller, og bør ikke brukes alene som en måler på energiforbruk.

En 15-tommers og en 21-tommers dataskjerm kan for eksempel begge ha den samme overfladiske Energy Star-merkingen, men 21-tommeren bruker langt mer energi enn den mindre skjermen.

I stedet for bare å kjøpe Energy Star-produkter og stoppe der, må bedrifter også dyktiggjøre sine ansatte i bruken av utstyret på en ansvarlig måte. Derfor er endring i handling like viktig som endring fra utstyrs­leverandørene. Ensidig fokus på klassifiseringer som Energy Star kan derfor gi en falsk følelse av å ’redde planeten’.

Fungerer som vaktbikkje?
En ting er å klistre en etikett på et produkt og merke det som miljøvennlig, men hvor mange kan si nøyaktig hvor grønt et produkt egentlig er – inkludert regelmakerne? Eller hva slags egenskaper og funksjoner skal en enhet inneha før den akkrediteres som grønn?

Den grønne lovgivningen har et stykke igjen å gå før den kan fungere som vaktbikkje og sette standarder for grønn forretningspraksis i EU. Industrien vår trenger et grønt klassifiseringssystem som gjenspeiler alle parameterne for miljøvennlighet – som det virkelige energiforbruket til utstyret, og miljøpåvirkningen ved produksjon og kassering, blant andre.

Spare energi på alle måter
Allied Telesis’ strategi er å gjøre sine produkter så energiøkonomiske som mulig. Vi undersøker hvordan vi kan spare energi på alle måter, ved å omkonstruere produktene våre helt fra bunnen av. Utvikling av produkter som virkelig er grønne handler ikke om fancy tillegg eller energiøkonomiske etiketter; det gjelder bare intelligent design, enkelhet og smart bruk.

For eksempel er Allied Telesis’ unike ECO-bryter en strømbryter som svitsjer produktet til lavenergimodus ved å slå av LEDer og andre ikke-essensielle funksjoner. Allied Telesis erkjenner sitt ansvar for selv å gi kundene nødvendig informasjon om å benytte og praktisere grønn IT.

Må lære opp kundene
Intelligent avhending av IT-utstyr er svært viktig, men enda viktigere er det å fremstille produkter på en fornuftig måte, så de kan resirkuleres enkelt. Allied Telesis har forpliktet seg til å bidra til miljøbeskyttelsen.

Denne forpliktelsen omfatter et antall aspekter, så som produktdesign, reduksjon av skadelige bestanddeler i produksjonen, frem til avslutningen av produktets levetid. For å forstå en liketil miljøstrategi trenger kjøperen og brukeren bare å se på livsstilen til et produkt, fra det blir utviklet og helt til det tas ut av drift.

Industriens produsenter og foregangsbedrifter må belære sine kunder og sette opp trender, og resten vil følge etter. Grønn IT viser stabil fremgang, som ikke en gang påvirkes av den rådende resesjonen.

Ikke noe kompromiss
Satsing på grønn IT betyr ikke noe kompromiss. Folk har endelig innsett at hvis et produkt i sannhet er grønt, vil innspart energi gjenspeiles i innsparte kostnader, og grønt vil vise seg lønnsomt.

Det påhviler industriens foregangsbedrifter som Allied Telesis å informere forbrukere om hva et grønt produkt egentlig er. Vi vil ikke gi våre kunder noen falsk følelse av å ’redde planeten’, men vil isteden gi dem ekte saker.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com