Slår sammen innovasjon og forretningsutvikling

Telenor styrker sin innovasjons- og utviklingsfokus ved å samle forsknings- og forretningsutviklingsressurser i den nye enheten Group Business Development & Research.

Konserndirektør Morten Karlsen Sørby skal lede enheten.

Telenor skal skape en enda sterkere drivkraft for forretningsutvikling, forskning og innovasjon ved å samordne og knytte utviklingsaktivitetene tettere til forretningsdriften. Konsernfunksjonene Global Coordination, Research & Innovation og Group Strategy samles derfor i den nye enheten Group Business Development & Research.

Skaper nye behov
– Den teknologiske konvergensen mellom telekommunikasjons- og IT-sektoren skaper behov for sterkere fokus på innovasjon og fornying, samt utvikling av nye forretningsmodeller. Sammenslåingen av kompetanse og aktiviteter vil styrke innovasjon og forretningsutviklingen i Telenor-konsernet, sier Jon Fredrik Baksaas.

Morten Karlsen Sørby skal lede den nye enheten og fortsetter dermed som medlem av konsernledelsen. Han er idag konserndirektør og leder av den nordiske virksomheten i Telenor siden 2005. Karlsen Sørby startet i Telenor i 1993 og har siden hatt flere ledende stillinger i konsernet, inkludert administrerende direktør for Telenor Mobile og daglig leder for Telenor International AS.

Ledelse i Norden
Ansvaret for Telenors nordiske virksomheter vil inntil videre ivaretas av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sammen med konserndirektør Ragnar H. Korsæth. Arbeidet med å finne en ny leder for Telenors nordiske forretningsenhet starter umiddelbart.

Ragnar H. Korsæth tar over ansvaret for oppfølging av Telenors virksomhet i Sverige og Danmark og vil være en del av konsernledelsen. Han har siden 2006 vært konserndirektør og leder for Global Coordination. Lederen for Telenor i Norge vil inntil videre rapportere til konsernsjefen.

Ikke alt endres …
– Organiseringen av den operasjonelle virksomheten i Telenors tre regionale forretningsenheter består, og regionenes rolle og ansvar endres ikke som følge av etableringen av den nye konsernfunksjonen. Den kommuniserte målsettingen for virksomheten i Norden om 10 milliarder kroner i operasjonell kontantstrøm står fast, sier Baksaas.

Endringene i Telenors konsernledelse trer i kraft i dag fredag 17. april 2009.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com