”One stop shopping” for mobile løsninger

MobilDatas kunder får nå én innfallsport til et bredt tjenestespekter som omfatter IT-driftstjenester, videkonferanser og smarte mobile løsninger. Selskapet går i partnerskap med TeleComputing, Tandberg og SmartPhones for å komplettere sitt tilbud.

MobilData er markedsleder innen mobile tele- og dataløsninger til små og mellomstore bedrifter. Gjennom partneravtalene med TeleComputing, Tandberg og SmartPhones skal MobilData nå bli et enda større rådgivningsmiljø og tilby en vesentlig bredere produkt- og tjenesteplattform.

Løsninger som styrker bedriften
IT og telekommunikasjon smelter sammen, og MobilData ser kraftig etterspørselsvekst etter mobile løsninger knyttet opp mot bedrifters IT-systemer. Selskapet ser derfor store muligheter gjennom et bredere produkt- og tjenestetilbud som vil styrke kundene ytterligere.

– MobilDatas strategi  baserer seg på partnerskap med ledende produkt- og kunnskapsleverandører. Vi ser store muligheter for å skape merverdi for nye og eksisterende kunder gjennom det utvidede produkt- og tjenestetilbudet, sier kjedeleder Espen Takla i MobilData.

– Samtidig gir vårt landsdekkende forhandlernettverk kunden tilgang til lokal oppfølging, ekspertise og veiledning.

TeleComputing inngår som en naturlig del av partnerporteføljen med sitt brede spekter av markedsledende og miljøvennlige IT-driftstjenester. Avtalen innebærer at MobilData utvider sitt tjenestetilbud til også å omfatte IT-driftstjenester i nært samarbeid med TeleComputing.

Videokonferanse
Avtalen med Tandberg om videokonferanseløsninger gir MobilData et nytt ben å stå på, og innebærer at MobilData nå har en komplett produktportefølje innenfor kommunikasjonsløsninger, herunder, data-, tele- og videokommunikasjon.

– Stadig flere små og mellomstore bedrifter ser alle fordelene videokonferanseløsninger gir. Videokonferanse knytter bedrifter nærmere sammen, reduserer reisetid og reisekostnader og er svært miljøvennlig. Dette er derfor en viktig og naturlig utvidelse av vårt tilbud, sier Espen Takla.

Mobile løsninger
Avtalen med SmartPhones vil innebære at MobilData kan tilby enda bedre løsninger som gjør mobiltelefonen til et effektivt, mobilt arbeidsverktøy. Selskapene har inngått et tett partnerskap som også inkluderer felles produktutvikling.

SmartPhones tilbyr blant annet løsninger innenfor Personal Information Management (PIM) og Mobile Device Management (MDM). PIM innebærer skreddersydde og effektive mobile grensesnitt for effektiv styring av e-post, kontakter og kalender og gir brukeren større fleksibilitet og kontroll i hverdagen.

MDM er løsninger for å styre bedrifters mobilflåte på en effektiv og sikker måte. Uten MDM-løsninger må brukeren vanligvis sende inn mobiltelefonen til IT-avdelingen for oppdateringer eller eventuelt utføre oppdateringer på egenhånd. Med et device management-system kan oppdateringer i stedet gjøres raskt og sikkert via Internett. Med MDM kan man også enkelt slette innholdet dersom en telefon mistes eller stjeles, slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

I MobilDatas tilbud på dette området inngår blant annet Mozo Security for fjernsletting av innhold på mobiltelefoner som mistes eller stjeles og Mozo Backup for sikkerhetskopiering av alt innhold på telefonene.

Ny finansieringsløsning for kunder
MobilData gjør også en rekke interne grep for å håndtere partneravtalene og skape merverdi. Selskapet er blant annet i ferd med å utarbeide en finansieringsløsning for kunder, opprette en såkalt partneravdeling i eget hus for optimal kundehåndtering, i tillegg til andre organisatoriske grep for å håndtere det utvidede produkt- og tjenestetilbudet.

– Vi har nå tilgang til de beste produktene og den beste kompetansen i markedet for å gjøre små og mellomstore bedrifter ytterligere konkurransedyktige. Samtidig spisser vi organisasjonen for et utvidet produkt- og tjenestetilbud. Summen av disse grepene betyr merverdi for våre kunder og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Takla.

Fakta

  • MobilData-kjeden består av i alt 55 forhandlere i hele landet, alle spesialisert på løsninger for sikkert, mobilt arbeid.
  • Dette omfatter blant annet mobiltelefoner, PC-er, mobilt sentralbord, mobilt bredbånd, e-post på mobilen koblet opp mot bedriftens server og sikkerhetsløsninger dersom mobiltelefoner kommer på avveie eller mistes.
  • MobilData har et sterkt fokus på kompetanseutvikling slik at kundene til enhver tid får de beste løsningene, rask og optimal installasjon og support.
  • MobilDatas leveringsløfte, ”Klart det virker” omfatter sikkerhet, oppsett og support.

2 kommentarer om “”One stop shopping” for mobile løsninger

  1. Ensidig positiv omtale av MobilData som ikke stemmer overens med virkeligheten. Begrepet «utvidet produkt- og tjenestetilbud» er ikke i samsvar med firmaets reelle policy overfor kundene. Jeg har to ganger på rad opplevd at garantioppfølgingen fra firmaets side på relativt dyre Nokia-telefoner ikke er verdt blekket på kvitteringen. Den siste telefonen hadde en vakkelfeil, som rett nok ble reparert mot betaling, men hva hjelper det – serviceverkstedet «oppdaterte» telefonen, med den følge at telefonen mistet både blåtann og deler av sin øvrige funksjonalitet. «kjøp ny» var MobilDatas beskjed – ansvar for egne feil vil man ikke ta. Jeg har kjøpt min siste telefon i denne butikken, og selvsagt også min siste Nokia – nok er nok.

  2. Hei Norulf – takk for kommentar. Det var ikke bra å høre om dine mobilopplevelser. Men saken om Mobildata står vi hundre prosent inne for. Som en «lokalvis» for bransjen og folk som er interssert i mobil business er det viktig for oss å skrive om HVA mobilbedriftene gjør. Derfor ble saken publisert. Hilsen Nettredaktøren.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com