IT-bransjen og det grønne ansvaret

Noen spådde Grønn-IT en snarlig død, da Finanskrisen kom over oss. Slik har det heldigvis ikke gått. Nye tall som IKT-Norge har fått hentet inn viser at det grønne fokus lever i aller høyeste grad. Årsaken til dette er klar. Grønn-IT lønner seg. Det er økonomi i å tenke grønt.

Tidligere målinger som vi gjennomførte viste at 77 prosent av IT-sjefene aldri så en strømregning. Nå ser vi en helt klar tendens at stadig flere IT-sjefer overvåker strømregningen. Ikke så mange er gjort ansvarlig for den ennå, men bare det at de har blitt opptatt av strømregningen er utrolig positivt.

Bedrifter som har  satt Grønn-IT i system kan nå bevise at det er store summer å spare. Og da snakker vi om kroner og ikke bare miljøet. Den gode nyheten er også at innsparingene slår veldig raskt inn. Her er det ikke snakk om noe som ligger langt frem i tid, men om konkrete innsparingstiltak som gir direkte effekt på bunnlinjen. At det er god krisemedisin er det ingen som helst tvil om.

Men Grønn-IT handler om langt mer enn kun produkter. Vi ser at Grønn-IT i stadig stigende grad er i ferd med å bli synonymt med Smart-IT.  IT gjør at vi kan forenkle en rekke prosesser. Et eksempel er dematerialisering . At stadig flere kjøper musikk som MP3-filer istedenfor en CD gir enorme miljøgevinster. At stadig flere går over til e-Faktura gir samme gevinst. IT er hjernen som styrer trafikk i store byer slik at man får minimalisert  kø og CO2 utslipp så mye som mulig.

I Stockholm har man greid å redusere CO2 utslippene med 30% ved å styre trafikkflyten på en smart måte. Det er med andre ord på tide å tenke nytt ved hjelp av smart bruk av IT.

Et annet prosjekt som IKT-Norge nå er veldig opptatt av er muligheten vi i Norge har for å skape grønne datasentre. Vi har ren strøm, vi har stor kompetanse på datadrift, vi har et stabilt politisk klima, vi har få naturkatastrofer. Dette gjør at Norge kan skape seg en internasjonal posisjon når det gjelder å drifte store dataløsninger, både for internasjonale selskaper og for våre bistandsland. Her kan vi faktisk gi norsk bistand en helt ny og svært spennende dimensjon.

Den grønne bølgen vinner frem det er ingen som helst tvil om det. Men det er skuffende at noen forsøker å misbruke det grønne budskapet. NHO Grafisk står for en slik politikk når de nylig har forsøkt å innbille beslutningstakere at det er ti ganger mer miljøvennlig å trykke en bok, og så distribuere den til alle skoler i landet, enn at den samme boken blir lastet ned som e-bok. Rapporten fra NHO er en ren kortslutning, i noe som synes å ligne et desperat forsøk på å beholde sin posisjon. I en pressemelding og på sin hjemmeside har NHO Grafisk publisert følgende :

”NHO Grafisk står bak miljøundersøkelser om lærebøker og langreiste trykksaker som konkluderer med oppsiktsvekkende resultater. Nylig presenterte miljøutvalget en ny undersøkelse som avslører at trykte lærebøker er ti ganger mer miljøvennlige enn elektroniske læremidler. Kunnskap som miljøutvalget i NHO Grafisk frembringer, gir samfunnet bedre utgangspunkt for å velge riktige løsninger.”

Man må selvsagt kjempe for det man har kjært, men det blir alvorlig når man bruker miljøet som brekkstang for en slik argumentasjon. Det NHO Grafisk helt glemmer og totalt lukker øynene for er at det i skolen i dag, ikke er snakk om enten PC eller lærebok. Faktum er jo at IT i læreplanen er fremholdt som en av de grunnleggende ferdigheter. Hvilket betyr at elevene allerede har tilgang på PC/ dataverktøy. Dataverktøy brukes og skal brukes til uendelig mye mer enn å publisere elektroniske læremidler.  Det er derfor ikke snakk om å kutte PC, men om å kunne bruke PC’en mer, slik at man erstatter papirkilder og dermed CO2 utslipp.

”Grønnvasking” kan se bra ut, men det lukter ikke godt.  IKT-Norge og vårt prosjekt Grønn-IT har aldri lagt skjul på at IT er en betydelig kilde til CO2-utslipp, men fremfor å angripe andre næringer har vi valgt å ta tak i oss selv, og sette kraftige forbedringsmål for egen næring. Det er vi i ferd med lykkes i, men fortsatt er det mye ugjort. Prosessen er startet, men det er fortsatt en lang vei å gå, og det gir oss stor inspirasjon til å jobbe videre med Grønn-IT.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com