Det offentlige vil ha integrerte mobilløsninger

Til nå har det stort sett vært privat sektor som har latt mobiltelefonen bli en del av IP-telefonisystemet. Aastra Telecom merker økt interesse fra offentlig sektor som ønsker tilsvarende løsninger.

Aastra er allerede store på offentlig sektor. Administrerende direktør Bjørn Inge Lindhjem anslår at mellom 60 og 70 prosent av kundene deres kommer fra offentlig sektor.

Han tror det er to ting som gjør at denne prosentandelen vil økes. Det ene er at stadig flere i offentlig sektor vil ha bedre mobilløsninger, gjerne integrert med IP-telefoni. Med en mobiltelefon koblet til et IP-telefonisystem er medarbeiderne ikke lenger begrenset av geografi, når de skal utveksle data og kommuniseres med organisasjonen eller bedriften.

Kjøpte Ericsson Enterprise
Det andre er at Aastra i fjor kjøpte opp Ericssons virksomhet for bedriftskommunikasjon med produktporteføljen for sentralbord, kundetjenesteløsninger, telefoner, applikasjoner og mobile løsninger. I fagbladet Nettverk & kommunikasjon har det stått at Aastra dermed fikk mer enn 20 prosent markedsandel i Norge. Det er ikke noe lite løft det kanadiske teleselskapet har fått i Norge det siste året.

Ettersom Aastra jobber med så mange enheter i offentlig sektor er de ikke så rammet av finanskrisen som mange andre telekom- og IT-selskaper.

Viktig med langsiktighet
– Bildet har nok sett helt annerledes dersom vi ikke har hatt det sterke fokuset på å jobbe for kommuner, fylker og andre statlige virksomheter. Hele vår forretningsidé går ut på at vi skal være en langsiktig og dermed også trygg telekompartner for det offentlige og næringslivet. Vi er ikke noen teknologisk døgnflue. Skattedirektoratet er bare en av mange offentlige kunder som benytter oss, sier Bjørn Inge Lindhjem.

Varner-kjeden er en av de kundene fra privat sektor som er Aastra-kunde. Du viste kanskje ikke at hver gang den kjente kleskjeden etablerer en ny butikk, så er Aastra-utstyr en del av den obligatoriske innredningen. På den måten kan de ansatte og butikkdatasystemet lettere kommunisere lettere med omverden.

Hekta på mobilitet
Men Aastra begrenser ikke teknologien til og bare omfattes av faste installasjoner. Selskapet er for tiden veldig hekta på mobilitet. Et økende behov i markedet og nye teknologiske muligheter gjør at effektiviteten på arbeidsplassene kan økes vesentlig ved å ta i bruk IP-telefoni i kombinasjon med mobiltelefoner. Integrasjonen er nå så enkel og fullstendig at det i mange tilfeller bare er behov for én telefon og ett nummer per medarbeider.

Utvekslingen av data fra bedriftens telefonsystem til mobiltelefoner kan la seg gjøre gjennom en såkalt PBX, som er en server om håndterer IP-telefoni. Aastras nyeste modeller utvider sterkt de mobile funksjonene.
Det betyr at mobiltelefonene nå har akkurat de samme funksjonene som de stasjonære IP-telefonene, og det medfører blant annet store besparelser på datatrafikk og startkostnader fordi mobilanrop kan føres gjennom IP-telefonsentralen.

Fakta

  • Aastra er en av verdens ledende kommunikasjonsselskaper med aktiviteter på internasjonalt plan.
  • De utvikler og tilbyr avanserte kommunikasjonsløsninger til små og mellomstore bedrifter, store konsern, samt offentlige institusjoner.
  • Selskapet har spesielt fokus på utvikling og markedsføring av IP-telefoniløsninger innenfor Call Center.  Alt er bygget på åpne standarder.
  • Aastra har mer enn 300.000 installerte telefonsystemer i Europa
  • Noen av de mest kjente Aastra-kundene er IBM, Microsoft og Nato.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com