Skreddersydd mobilløsning til SAS Norge

Nordialog leverer i dag de siste av totalt 2000 såkalte CrewPhones, mobiltelefoner med spesialutviklet programvare og funksjoner, til SAS Norge.

Den skreddersydde mobilløsningen, som bygger på ”push to talk”-teknologi, skal forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom SAS-ansatte på norske flyplasser. Hele leveransen har en estimert verdi på ca 7. mill kroner.

Nordialog har vært involvert i prosjektet siden januar 2007 og har sammen med flere samarbeidspartnere bistått SAS Norge i hele prosessen – fra behovsavklaring til leveranse av ferdig løsning og opplæring av brukere. Nordialogs rolle innebærer blant annet rådgivning og kartlegging av aktuelle telefonmodeller, programvare og applikasjoner for løsningen samt involvering og koordinering av leverandører i forhold til dette.

– SAS Norge så behov for et nytt verktøy som kunne bedre kommunikasjonen mellom visse grupper av sitt personell. Løsningen var en kundetilpasset ”push to talk”-tjeneste og en felles gjennomgang av behov og muligheter viste at en skreddersydd mobilløsning var tingen. Sammen med samarbeidspartnere har vi så bistått med å definere, utvikle og implementere de nødvendige funksjoner og tjenester i løsningen, sier Anwar Farrag, kjedeleder i Nordialog.

Spesialfunksjoner
Basiselementet i Crewphone-løsningen er en ”push to talk”-applikasjon som er utviklet av svenske Fjord Networks AB. Systemet heter TAC (Turn Around Conference) og er en telefonitjeneste som kvalitetssikrer kommunikasjonen mellom funksjoner og personell som er innblandet i tidskritiske virksomheter.

For et flyselskap muliggjør løsningen at alt personell som er involvert i forberedelsene av en flyvning, dvs. fly- og bakkepersonell, i sanntid kan kommunisere samtidig med hverandre på en smidig og effektiv måte.
Eksempelvis vil personellet ved hjelp av en spesialtilpasset programvare kunne bruke telefonen som en walkie-talkie (Push To Talk). Dette gjør det blant annet mulig å minimere og identifisere avvik tidligere når fly kommer inn til gate, skal tømmes for passasjerer, ryddes og gjøres klart for ny avgang – den såkalte turnaround-prosessen.

CrewPhone-brukerne kan også ringe eller sende sms gratis til alle administrative funksjoner og tjenestetelefoner innen SAS-gruppen i Norge, for eksempel til sin egen personalledelse og planning-avdelingen. I tillegg kan de ringe gratis til andre kolleger tilsluttet CrewPhone-ordningen.

Løsningen gjør det også mulig å oppdatere alle telefonene fra sentralt hold, blant annet å rulle ut nytt innhold eller fjerne alt innhold på en telefon hvis den blir mistet eller stjålet.

– Vi har hatt et nært og konstruktivt samarbeid med Nordialog og er nå i en implementerings-, opplærings- og testfase, sier Ellen Holven i SAS Norge. – Vi ser spennende muligheter for videreutvikling av løsningen og utvidelse av funksjonene.

Telefonen som arbeidsredskap – unngår fordelsbeskatning
For enkelte ansatte som kun benytter telefonen som et arbeidsredskap, og ikke på sin fritid, har en også spesialutviklet programvare på telefonene. Programvaren gjør at brukerne kun får ringt til og mottatt samtaler fra telefonnumre på en forhåndsdefinert liste som er installert på telefonene, enten en befinner seg i Norge eller i utlandet.

– På denne måten unngår brukerne å bli fordelsbeskattet, fordi telefonen kun kan brukes i jobbsammenheng, forteller Farrag.

Økende interesse for mobile løsninger
– SAS-leveransen er et godt eksempel på hvordan spesialtilpassede mobile løsninger kan forbedre kommunikasjonen og skape verdifulle konkurransefortrinn, fortsetter Farrag.

– Vi opplever økende interesse for slike løsninger blant større bedrifter, og samtidig et behov for veiledning med behovsavklaring, løsningsutvikling, implementering og opplæring. Nordialog har bygget opp en landsdekkende forhandlerkjede med lang erfaring og solid kompetanse på mobile løsninger for store bedrifter, og kan bistå med lokal service i alle større tettsteder i Norge.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com