Opptur for Telenor i nedgangstider

Selv om det er finanskrise hadde Telenor-konsernet i første kvartal en sterk kontantstrøm. Telenor i Norge og Grameenphone i Bangladesh er oppturene for Jon Fredrik Baksaas.

Dette kom fram på en pressekonferanse i morges da Telenor la frem resultattallene for for første kvartal i år.

– I første kvartal 2009 hadde Telenor-konsernet stabile driftsinntekter og en EBITDA-margin på linje med våre utsikter for 2009. Vi har lykkes med å redusere investeringer og kostnader, noe som har resultert i en sterk kontantstrømsmargin i et utfordrende forretningsklima. Særlig Telenor i Norge og Grameenphone i Bangladesh leverer gode resultater, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Se hele kvartalsrapporten her.

Se webcast av pressekonferansen – også i opptak.

Les blogg om hvorfor Telenors oppkjøp i India var smart.

Turbulente forretningsomgivelser
– Forretningsomgivelsene fortsetter å være turbulente, og vi opplever at det nå også påvirker telekom-sektoren i noen grad, spesielt innen internasjonal trafikk. Trafikkvolumene er imidlertid relativt stabile. Blant våre markeder er det Ukraina som er mest påvirket av finanskrisen. Til tross for negativ inntektsutvikling fortsetter Kyivstar å levere høye marginer og forsvare sin sterke markedsandel målt i inntekter, sier Baksaas.

Eskalering av konflikten med Alfa
– Konflikten med Alfa Group eskalerte gjennom første kvartal, med arresten av våre aksjer i VimpelCom som konsekvens. Telenor fikk et offisielt krav 3. april i år om å betale 1,7 milliarder dollar i erstatning for påståtte skader. Telenor anser kravet for å være ubegrunnet, og forventer en rettferdig behandling i høyere rettsinstanser, sier Baksaas.

India – en milepæl for Telenor-konsernet

– Sluttføringen av avtalen om Unitech Wireless i India 20. mars er en milepæl for Telenor-konsernet. Vi har en erfaren ledergruppe på plass, som forbereder lansering i løpet av andre halvår 2009, sier Baksaas.

Tilpasning til omgivelsene
– Vi forventer at de makroøkonomiske trendene fortsetter, og er derfor svært fokusert på å skalere våre aktiviteter i samsvar med dette. For øyeblikket evaluerer og implementerer vi effektivitetsprogrammer gjennom hele verdikjeden for å oppnå varige forbedringer av kontantstrømmen. Vi opprettholder våre utsikter for 2009, sier Baksaas.

Nøkkeltall
Tabellen nedenfor viser proforma tall (inkludert Kyivstar) for første kvartal 2009 sammenlignet med 2008:
Første kvartal
Året
I millioner kroner, unntatt resultat per aksje
2009
2008
2008
Driftsinntekter
27 119
26 292
110 997
EBITDA før andre inntekter og kostnader
9 268
9 230
38 362
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)
34.2
35.1
34.6
Justert driftsresultat
5 035
5 545
22 495
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)
18.6
21.1
20.3
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser
1 622
4 571
13 065
Resultat per aksje, i NOK
0.98
2.72
7.83
Investeringer (capex)
3 291
5 089
22 715
Investeringer (capex) ekskl. lisenser og spektrum
3 291
5 089
20 680
Kontantstrøm (EBITDA før andre inntekter og kostnader – Investeringer)
5 977
4 141
15 647
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp
35 783
31 340
39 309

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com