Opsjoner for ansatte i 24SevenOffice

Fire ansatte i 24SevenOffice har fått tildelt 150.000 opsjoner.

I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamling av 18. mai 2007 har styret i 24SevenOffice ASA gjennomført en fordeling av opsjoner i et opsjonsprogram for ansatte i 24SevenOffice.

Ordningen er ment å være en del av et insentivprogram for ansatte i 24SevenOffice.

Ordningen skal sikre kontinuitet og en motivert organisasjon som ønsker å videreutvikle og sikre egen arbeidsplass.

ILLUSTRASJON: Glenn Karlsen/Flickr

Ordningen er et viktig instrument for å fortsatt bidra til å skape aksjonærverdier gjennom vekst og forbedringsprosesser i organisasjonen. Aksjeopsjonsprogrammet er også ment å bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende ansatte.

Totalt ble det 5. mai 2009 tildelt 150.000 opsjoner fordelt på fire ansatte i 24SevenOffice ASA.

Innløsningskursen for tildelingen er satt lik aksjekurs ved børsslutt 4. mai 2009, kr 4,53. Alle opsjoner bortsett fra opsjoner tildelt Ståle Risa opptjenes etter to år og må innløses innen 4 år fra tildelingsdato.

Opsjoner tildelt Ståle Risa opptjenes umiddelbart og må innløses innen 4 år fra tildelingsdato.

Følgende primærinnsidere er tildelt opsjoner (ny beholdning aksjer og opsjoner i parentes):

Ståle Risa 70.000 opsjoner (211.500 aksjer og 70.000 opsjoner)

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com