Går til angrep på Telenor også i Ukraina

Telenor og Jan Edvard Thygesen hevder at Farimex også er på krigsstien når det gjelder det Telenoreide mobilsekskapet Kyivstar i Ukraina.

Farimex, kjent gjennom sine angrep på Telenors investeringer i det russiske mobilselskapet VimpelCom, står også bak en undersøkelse som den ukrainske Anti-Monopol Komiteen (AMC) har startet av Telenor og Kyivstar.

Telenor ble offisielt underrettet om den igangsatte undersøkelsen den 7. mai i år. Farimex Products er registrert på De Britiske Jomfruøyene og hevder å eie tegningsretter (ADR) tilsvarende en andel på 0,002 prosent i VimpelCom.

– Telenor er en sterk forsvarer av konkurranse og mener AMC dessverre er blitt villedet av Farimex, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder av Telenors virskomheter i sentral- og østeuropa.

Farimex hevder at Telenor, Kyivstar og Storm bryter ukrainsk konkuranslovgivning gjennom aksjonæravtalen for Kyivstar og ved at Telenor skal ha hindret konkuranse i Ukraina gjennom å ha forsinket VimpelComs oppkjøp av URS WellCom (URS).

Les også: Telenor fikk forkynt milliardkrav av norsk namsmann

Forkjemper for konkurranse
– Aksjonæravtaler som regulerer partenes virksomhet i markedet er helt vanlig internasjonalt, slik også i aksjonæravtalen mellom Kyivstar-eierne, som ble undertegnet i 2004. Avtalen ble inngått for å fremme konkurransen og unngå monopolisering av markedet. Avtalen sier at ingen av partene kan eie mer enn fem prosent i konkurrerende virksomhet i Ukraina uten den andre partens godkjennelse. Den regulerer altså forholdet mellom aksjonærene og åpner for flere aktører i markedet, snarere enn å begrense det, sier Trond Moe, Telenors landsjef i Ukraina.

URS-oppkjøpet
– Telenor har alltid støttett VimpelComs internasjonale ekspansjon, også i Ukraina, på betingelser som er til fordel for VimpelCom og dets aksjonærer, sier Trond Moe.

– Vår hovedgrunn for å gå i mot oppkjøpet av URS i 2005 var å forhindre et økonomisk tap for VimpelCom gjennom et overpriset og ikke-transparent oppkjøp. Dessverre fikk vi rett i våre antakelser om at det ville kreve store tilleggsinvesteringer for at selskapet skulle klare seg iet allerede modent ukrainsk marked. URS/ Beeline har til nå vist liten vekst og har i dag en markedsandel på bare 3,4 prosent og lit over to millioner kunder tross tilleggsinvesteringer til nå på mer enne 600 millioner dollar, sier Moe.

URS ble kjøpt av VimpelCom i 2005 for 231 millioner dollar etter at selskapet tidligere var blitt tilbudt Golden Telecom uten hell til en pris av 100 millioner dollar. Telenor-utnevnte medlemmer av styret i VimpelCom argumenterte mot oppkjøpet av tre grunner; en alt for høy pris, ikke identifiserte selgere, og lite troverdige forretningsplaner for utviklingen av URS.

Gjorde sitt beste
– Telenor, som en av verdens største mobilselskap, har alltid etterlevd prinsipper for god forretningsførsel og høy etisk standard. Det er grunnen til at Telenor gjorde sitt beste for å hindre at VimpelCom og dets aksjonærer skulle tape penger i Ukraina. Vi er sikre på at AMC vil se dette og avfeie de ubegrunnede anklagene fra Farimex, sier Thygesen

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com