Departementet knuste PTs vedtak om termineringspriser

Konsernsjef Arild Hustad i Network Norway er glad for at Samferdselsdepartementet i ankesaken om termineringspriser har gitt dem medhold i at Post- og teletilsynet i sitt vedtak regulerte selskapet for kraftig.

– Samferdelsdepartementet har ved sin beslutning fjernet usikkerheten og reetablert den samfunnskontrakten vi påtok oss ved beslutningen om å bygge et tredje mobilnett i Norge, sier konsernsjef Arild Hustad i Network Norway.

Omfattende investeringsprogram
– Vi har, gjennom Mobile Norway, som vi eier sammen med Tele2, initiert et omfattende investeringsprogram for å realisere ønsket om et tredje mobilnett. Vår mulighet til å oppfylle vår del av det vi har beskrevet som en samfunnskontrakt ville blitt vesetlig reduseret dersom vedtaket fra  Post og Teletilsynet ble stående, sier Hustad, som er glad for utfallet både på de ansatte og forbrukernes vegne.

Bærekraftig konkurranse
– Vi kan nå gjennomføre prosjektet ved å bygge Norges tredje mobilnett og dermed bidra til en varig og bærekraftig konkurranse i en industri som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av norsk næringsliv, fastslår Hustad.

En kommentar om “Departementet knuste PTs vedtak om termineringspriser

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com