Svakere vekst for ErgoGroup

ErgoGroup og konsernsjef Terje Mjøs merker nå finanskrisen. Driftsresultatet i siste kvartal ble på 57 millioner kroner, en reduksjon på 13 millioner kroner fra samme kvartal året før.

ErgoGroups totale omsetning ble på 1378 millioner kroner, en økning på 2 prosent mot samme kvartal i fjor.

Reduksjon i marginer innen driftssegmentet skyldes oppstart av reforhandlede kontrakter med Posten, som medfører en reduksjon i inntektene på 60 millioner kroner i kvartalet, og har en negativ EBITA-effekt etter effektivisering på 30 millioner kroner pr. kvartal i 2009.

– Vi har vært forberedt på at 2009 vil vise lavere marginer enn 2008. Hovedårsaken er marginfall i tjenestesegmentet som følge av de reforhandlede avtalene med Posten, men det har over tid blitt jobbet godt med kostnadstilpasninger i produksjonsapparatet for å møte dette. Videre ser vi at virksomheten vår i Sverige har fått merke den generelle lavkonjunkturen som svensk økonomi er preget av. Dette har medført redusert omsetning i segmentet Norden, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Oppsummering

  • Omsetningsvekst på 2 % i kvartalet
  • Driftsmargin på 4,1 % i kvartalet
  • Som forventet svakere driftsmargin innen driftsområdet, grunnet nye kontrakter med Posten
  • Driftsmarginen innenfor Løsninger & applikasjonstjenester er opprettholdt
  • Et vanskeligere marked i Sverige

God kontraktsinngang
Kontraktsinngangen er fortsatt god og det ble i den norske virksomheten inngått kontrakter for 789 millioner kroner, mot 591 millioner kroner i samme periode i fjor. Det ble signert avtaler med blant annet Pronova BioPharma, Gjensidige Forsikring, Eidsiva Energi, Rosenborg Ballklub, Franzefoss og Lyse Energi.

Drift & infrastrukturtjenester – god organisk vekst, men svakere driftsmargin

Segmentet Drift & infrastrukturtjenester hadde i første kvartal 2009 en omsetning på 903 millioner kroner mot 860 millioner kroner i samme kvartal i 2008, som tilsvarer en vekst på 5 prosent. Driftsresultat før amortisering (EBITA) ble 23 millioner kroner i første kvartal mot 37 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Reduksjonen i driftsresultatet skyldes i stor grad de nevnte reforhandlede kundekontraktene knyttet til Posten. Posten-kontraktene reduserer omsetningen med 240 millioner kroner i året, og har en negativ EBITA-effekt etter effektivisering på 30 millioner kroner i kvartalet; dvs rundt 120 millioner kroner for hele 2009. Iverksatte omstillingstiltak og kostnadstilpasninger av produksjonsapparatet skal gjennom 2009 og 2010 gradvis kompensere dette bortfallet og løfte lønnsomheten igjen.

Løsninger & applikasjonstjenester – opprettholder driftsmarginen

I segmentet Løsninger & applikasjonstjenester utgjorde omsetningen i første kvartal 564 millioner kroner, som er på samme nivå som fjorårets første kvartal. Driftsresultatet før amortisering (EBITA) utgjorde 48 millioner kroner som er likt med første kvartal i fjor, og gir dermed også samme margin.

Innenfor segmentet Løsninger & applikasjonstjenester er markedet og kontraktene blitt mer kortsiktige. Det oppleves en noe lavere faktureringsgrad og effektivitet på grunn av en lengre omstilling mellom de ulike prosjektene for konsulentenhetene. Det er fortsatt høy aktivitet innenfor offentlig sektor.

5 prosent vekst i Norge – 5 prosent reduksjon i Norden
Omsetningen i Norge utgjorde 1 012 millioner kroner i første kvartal, mot 965 millioner kroner samme kvartal i 2008. Veksten på 5 prosent er organisk.  Tallene for 1.kvartal 2009 blir påvirket positivt av at det ikke var påske i første kvartal, hvilket det var i fjor.

Omsetningen utenfor Norge, hovedsakelig i Sverige ble på 366 millioner kroner mot 387 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 5 prosent. Det svenske IT-tjenestemarkedet er i enda større grad enn det norske påvirket av den generelle nedgangskonjunkturen og det er ingen bedring i sikte.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com