– 900 millioner kroner til Netcom og Telenor

Telenor og Netcom har i inneværende termineringsperiode en merinntekt på til sammen 900 millioner kroner. Dette hevder Tom Guldberg, direktør for samfunnskontakt i Network Norway.

Tallene har han fra Samferdselsdepartementet. I ettermiddag vil han holde foredrag om at skjevfordeling er en livbetingelse i den norske mobilbransjen. Foredraget skjer på Telecruise, som startet i dag på vei til Kiel.

– Vår merinntekt er vesentlig mindre enn dette som følge av vedtaket i klagesaken. Telenors påstander om at Samferdselsdepartementets vedtak er en  trussel for utbygging i distriktene faller derfor på sin egen urimelighet, sier Guldberg.

Det har ikke manglet på påstander om hvor urettferdig Samferdselsdepartementets vedtak i termineringssaken har vært. Både Telenor og Netcom har tatt i bruk grov skyts for å underbygge hvor urettferdig dette vedtaket er.

Godt håndverk
Vi mener at Samferdselsdepartementet har utført et usedvanlig godt håndverk. Vedtaket gir oss incentiver til å bygge, samtidig som kravene til utbygging er innskjerpet. Dette nettopp for å sikre at det blir et omfattende tredje nett, sier Guldberg.

– Man bør ikke kaste stein når man sitter i glasshus. Når Telenor og Netcom velger å krisemaksimere så til de grader som de har gjort, samtidig som de har en merinntekt som er større enn det vi mottar som en aktiv bygger av det tredje mobilnettet, understreker at dette dreier seg om noe helt annet enn et rettferdig termineringsregime, fastslår Guldberg.

Nettbygging
Termineringsinntekter, den prisen en mobiloperatør betaler for å sende samtaler til en annen operatørs nett, er et virkemiddel som skal sikre kostnadsdekning for nye aktører som bygger nett.

Samferdselsdepartementet skriver i vedtaket at Telenor og Netcom begge mottar merinntekter på 450 millioner kroner hver til tross for at de ikke i samme grad som Tele2 og Network Norway bygger nett i perioden frem til 31. Desember 2010.

20 – 30 milliarder
– Telenor og Netcom har, ifølge teleanalytiker Tore Aarønæs, over tid har mottatt termineringsinntekter i størrelsesorden 20-30 milliarder kroner, sier Guldberg.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com