Ny form for backup-tjeneste

Backup er ikke feigt. Symantec lanserer nå tjenesten Managed Backup Services, en administrert tjeneste for backup og gjenoppretting som gjør at du kan benytte IT-ressursene mer effektivt og fokusere på kjernevirksomheten.

Dagens IT-organisasjoner ruller ut flere plattformer, applikasjoner, servere, virtuelle maskiner og databaser enn noen gang tidligere, og alle skal beskyttes.  Å sette ut backup og gjenoppretting garanterer tilgjengelighet døgnet rundt, noe som gjør at organisasjonen kan fokusere på mer strategiske initiativ, oppfylle krav til regeletterlevelse og betydelig redusere de overordnete IT-risker.

– Organisasjonen slåss i dag for å ta backup av sin informasjon på en fullgod måte, sier country manager Anders Lindqvist (bildet) i Symantec Norway. Mange organisasjoner mener at så lite som 80-90 prosent av all backup de tar faktisk lykkes. Symantec Managed Backup Service garanterer 97 prosent effektiv backup og reduserer samtidig kundens driftskostnader med opptil 20 prosent.

Kravene øker …
Bedriftene strir ikke bare med økte krav om høyere servicenivå, men også med bemanningsproblemer. Tre fjerdedeler av bedriftene som deltok i Symantecs State of the Data Center-undersøkelse sa at kravene fra brukerne økte gradvis eller hurtig.

Dessuten mente 60 prosent av respondentene at det var vanskelig eller meget vanskelig å oppfylle organisasjonens krav til servicenivå.

Hele 43 prosent følte at det var et stort eller meget stort problem å finne kvalifiserte kandidater.

Proaktiv strategi for backup

Symantec Managed Backup Services hjelper kundene med kontinuerlig å administrere sine Veritas Netbackup-miljø og optimalisere sine eksisterende teknologinvesteringer. Tjenesten er konstruert for kunder som vil ha en proaktiv strategi for backup og gjenoppretting ved å la Symantecs eksperter administrere daglig backup og samtidig dra nytte av sin Symantec NetBackup-infrastruktur.

– Dagens økonomiske klima gjør at mange organisasjoner vurderer hvilke funksjoner som kan legges ut til eksterne leverandører, sier Adam Couture, Principal Analyst i Gartner.

– Med utbredte innsparinger og ansettelsesstopp, må IT-organisasjonene bestemme seg for hvilke funksjoner som er forretningskritiske og hvilke som kan utføres av en ekstern leverandør.

Basert på ITIL prosessene
Symantec Managed Backup Services er basert på ITIL-prosessene og produktkunnskap. Det kombinerer lokal administrasjon – on- eller off-site – med døgnkontinuerlig fjernovervåking, hendelsesadministrasjon, gjenopprettingsanmodninger, planlegging og optimaliseringshjelp, samt rapportering.

Tjenestene administreres av en lokal Service Delivery Manager, som overvåker den daglige driften og forsyner kundene med månedlige kontooversikter.

Dette består Symantec Managed Backup Service av

  • Administrert problemeskalering: I nært samarbeid med driftssenteret til Symantec Managed Services leverer Service Delivery Manageren proaktiv problemadministrasjon og eskalering slik at eventuelle problemer håndteres raskt.
  • Forbedret Backup og gjenopprettingsytelse: Symantecs dyptgående ekspertise om arkitektur og drift gir proaktive råd med hensyn til konstruksjon, utrulling og løpende administrasjon av backup og gjenoppretting for å oppfylle strikte SLA-er.
  • Forbedret revisjon og regeletterlevelse: Outsourcing av backup og gjenoppretting sørger for at virksomhetsdata er under streng kontroll, mens kunden opprettholder revisjons- og regeletterlevelse.
  • Strategisk bruk av IT-ressurser: Når organisasjonene har problemer med å ansette, lære opp og beholde datapersonell, gjør outsourcing av backup og gjenoppretting det mulig å fokusere verdifulle IT-ansatte på viktige, strategiske initiativ.
  • Kostnadskontroll: Outsourcing av backup og gjenoppretting hjelper kunden å optimalisere utgifter til eksisterende og fremtidig maskinvare og anlegg. Dessuten sikrer outsourcing transparente og forutsigbare kostnader for backup- og gjenopprettingsdriften.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com