Telenor oppgitt over uttalelse fra russisk namsmann

Telenor og konserndirektør Jan Edvard Thygesen tar sterk avstand fra enhver plan den russiske namsmannen måtte ha om å selge noen av Telenors aksjer i VimpelCom.

– Inndrivelsen av kravet på 1,72 milliarder USD er basert på en feilaktig og grunnløs rettsavgjørelse og skal ikke finne sted, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i sentral- og østeuropa.

Som følge av dagens pressemelding fra den russiske namsmannen der det varsles at Telenors aksjer i VimpelCom som nå er under arrest kan bli overlevert for auksjon i markedet i nærmeste framtid, har Telenor følgende kommentar:

– Selv om trusselen om salg av Telenors VimpelCom-aksjer har vært til stede helt siden aksjene ble tatt i arrest, forventer vi at namsmannen stanser enhver plan om salg eller auksjon inntil saken er hørt av alle nødvendige rettsinstanser. Vi er sikre på at den feilaktige dommen i Omsk til syvende og sist vil bli annullert. Det vil derfor være uhørt om namsmannen nå skulle starte et salg, sier Thygesen.

Telenor vil fortsette kampen for å stanse salget – ankedomstolen i Tyumen i Vest-Sibir vil behandle anken over Omsk-dommen onsdag 10. juni, og arbeidet med å få Moskva-domstolene til å stanse namsmannens tvangsinndrivelse vil fortsette.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com