Bedre mobil logistikk for Aker Solutions

40 medarbeidere på Aker Solutions på Stord bruker nå mobile enheter (PDA-er) i sitt arbeid innenfor logistikk og lager. Det betyr mindre administrasjon og papirarbeid, samt bedre lagerstyring og informasjonskvalitet.

Aker Solutions sitt verft på Stord i Hordaland bygger blant annet to av de største boreriggene i verden og produksjonsplattformen til Gjøa-feltet. Logistikk er et svært kritisk område når det gjelder konstruksjonsarbeid i en slik størrelse.

Fjær i hatten for ErgoGroup
– Det er en fjær i hatten for oss at Aker Solutions har valgt våre mobilitetsløsninger for sitt verft på Stord. Som en internasjonal aktør som opererer i så komplekse og logistikkintensive bransjer, er det avgjørende at selskapet har riktige og moderne verktøy som sikrer en god og effektiv verdikjedeintegrasjon. Denne leveransen viser at ErgoGroup kan ta hånd om hele kjeden fra rådgivning, opplæring og håndtering av utstyr til drift og brukerstøtte, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Leser av strekkoder
Løsningen innebærer blant annet at de mobile enhetene (PDA-ene) leser av strekkoder som er festet på ulike deler på lageret, deretter sendes dataene inn sentralt og oppdateres umiddelbart. Det blir dermed raskere å identifisere delene og lagermedarbeiderne reduserer bestilling av ekstramateriale.

Videre betyr løsningen at lagermedarbeiderne kan konsentrere seg om selve lagerdriften – ikke om administrasjonen av den og hele arbeidsflyten ligger i PDA-ene.

– Vi er svært fornøyd med løsningen som nå er implementert her på Stord. Løsningen implementeres trinnvis, i første omgang på de områdene vi har størst gevinst. For oss betyr denne mobilitetsløsningen at vi forbedrer produktiviteten og kvaliteten innenfor lagerområdet, sier Thomas Dahl i Aker Solutions.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com