Network Norway og One Call fikk Medienes Mobilpris

En ny pris skal bidra til økt bruk av mobile medier i Norge. Network Norway og One Call vant den første prisen av MBL/NettForum.

Ifølge juryleder Erik Saastad, til daglig mobilansvarlig i DB Medialab, skiller selskapet Network Norway/OneCall seg ut som den klart beste kandidaten i forhold til kriteriene juryen valgte.

– Årets vinner er lavest på pris, har flest valgmuligheter på datapakker, en mer ekte fastprismodell og tilbyr telefoner som HTC og Iphone, som gjør databruk på mobiltelefonen enkelt, sier jurylederen.

Ifølge Saastad har juryen fokusert på det den anser for det kanskje største hinderet for økt bruk av mobilt medieinnhold, nemlig uoversiktlige og høye priser for sluttbrukerne.

Senket terskelen for å ta i bruk mobilt internet

– Derfor har prisen gått til den mobiloperatøren som har lansert produkter og løsninger som tilfredsstiller kriteriene juryen har satt, nemlig lav pris for datatrafikk/mobilsurfing via telefon, forutsigbar pris for sluttbruker, samt at selskapet er egnet til å senke terskelen for å ta i bruk mobilt internett, uttaler Saastad.

Juryen har dessuten lagt vekt på at lanserte produkter og løsninger er tilgjengelige og synlige for operatørens totale kundemasse.

Juryen har bestått av Erik Saastad, mobilansvarlig i DB Medialab, Anders Munkelien, NRK, Kari Norstad, Teleplan og Erling Martmann Moe, Alliance Venture.

Utfordrer duopolet
– Vi er selvsagt glade for denne anerkjennelsen, ettersom vi har satset sterkt på å tilby norske mobilbrukere rettferdige priser, sier Tom Guldberg (bildet) direktør for samfunnskontakt i Network Norway.

Selskapet innledet 2009 med å utfordre NetCom og Telenor ved å tilby sine kunder en mobil datapris til kr 0,99 pr megabyte. Telenor og NetCom opererer til sammenligning med priser på henholdsvis kr 12,50 og kr 20.

– Lite har skjedd og brukere som ikke ønsker å koble seg opp mot en bestemt prispakke og som vil betale for reelt forbruk er duopolistenes store melkeku, fastslår Guldberg, som tror at Medienes Mobilpris kan være et viktig bidrag til å skape økt konkurranse i dette markedet.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com