Telenor får mer bank

Nordea har signert en telefoniavtale med Telenor og Ragnar Kårhus. Banken får en fornyelse av hussentraler på hoved- og regionskontor i tilegg til et nytt sentralbord- støttesystem som muliggjør sømløs integrasjon med mobiltelefoni.

Nordea har bedt om en fullintegrert løsning for fast- og mobiltelefoni som vil bidra til reduksjon i bankens totale telefonikostnader samt gi økt tilgjengelighet. Den nye løsningen skal leveres, testes og settes i drift til høsten.

Planlegger med dette fremtidens filialer

Nordea er Nordens største og Norges nest største bank med  3 500 ansatte i Norge. Avtalen Nordea har inngått med Telenor har en årlig verdi på cirka 30 millioner og løper over tre år. Nordea har valgt Telenor utfra god erfaring med tidligere telefoni- tjenesteleveranser.

Et viktig skritt for Nordea er å erstatte trådløs telefoni med fleksibel ProffNett løsning for mobiltelefoni. Den nye løsningen legger også til rette for å ta i bruk samhandlingsløsninger (Unified Communication) slik Nordea etter hvert tar i bruk i «fremtidens filialer». Avtalen legger opp til et samarbeid om slike og andre innovative løsninger for å understøtte Nordeas forretningsprosesser.

Virksomhetskritisk system

– Vi setter stor pris på den tillitt Nordea viser ved å overlate leveranse og drift av et slikt virksomhetskritisk system til Telenor, sier Ragnar Kårhus (bildet), leder for Telenor i Norge.

– Nordea er godt fornøyd med dette samarbeidet om utvikling av en forbedret telefoniløsning, teknisk og kommersielt for den norske delen av bankens virksomhet, sier Gunn Wærsted, administrerende direktør for Nordea i Norge.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com