De ubehagelige spørsmålene til Apple

Apple er blitt kritisert for å ha gjort seg selv til en «portvokter» inn mot det trådløse internett. FCCs tre nyskrevne brev, til Apple, til AT&T og til Google, vekker derfor begeistring. I brevene stiller tilsynsmyndigheten gode spørsmål som mange andre har stilt uten å få svar.

Apples prosedyre for godkjenning av applikasjoner til iPhone kjenner ingen. Sett utenfra sitter anonyme dommere og vurderer hvem som skal få slippe til. Ingen vet riktig hva som skal til for å tilfredsstille de tause portvokterne.

Kanskje FCC får svar? Her er de ubehagelige spørsmålene til Apple fra FCC:

  1. Hvorfor avviste Apple Google Voice for iPhone og fjernet relaterte tredjepartsapplikasjoner fra App Store? I tillegg til Google Voice, hvilke relaterte tredjepartsapplikasjoner er fjernet og er blitt avvist? Vennligst angi spesifikt navn på hver applikasjon og kontaktinformasjon til utviklere.
  2. Handlet Apple alene eller i samråd med AT&T da de besluttet å avvises Google Voice og lignende applikasjoner? I sistnevnte tilfelle, vennligst beskriv kommunikasjonen mellom Apple og AT&T i forbindelse med avgørelsen om å avvise Google Voice. Var det kontraktuelle eller ikke-kontraktuelle overenskomster med AT&T som påvirket Apples avgjørelse i denne saken?
  3. Har AT&T noen rolle i godkjennelsen av iPhone applikasjoner generelt (eller i visse tilfelle)? Hvis så, under hvilke omstendigheter, og hvilken rolle spiller de? Hvilke roller er spesifisert i kontrakten mellom Apple og AT&T (eller gjennom eventuell ikke-kontraktsfestet enighet) vedrørende vurderingen av spesielle iPhone-applikasjoner?
  4. Vennligst forklar eventuelle forskjeller mellom Google Voice og andre VoIP (Voice over Internet Protocol) applikasjoner som Apple har godkjent for iPhone. Finnes det godkjente VoIP-applikasjoner som er gitt tillatelse til å virke på AT&Ts 3G-nett?
  5. Hvilke andre applikasjoner er blitt avvist for iPhone, av hvilke grunner? Finnes det en liste over forbudte applikasjoner eller kategorier av applikasjoner som kan leveres ut til potensielle leverandører/utviklere? Hvis så, er dette postet på iTunes nettsted eller på andre måter gjort tilkjenne overfor forbrukerne?
  6. Hva er standardene for vurdering og godkjennelse av iPhone-applikasjoner? Hva er godkjenningsprosessen for slike applikasjoner (tid, årsaker til avvisning, ankemuligheter, etc.)? Hvor stor prosent av applikasjonene avvises? Hva er de viktigste grunnene til å avvise en applikasjon?

Apple har fått frist med å svare til 21 august. La oss for Apples skyld håpe de svarer før det. For nå koker det, noe uttalelser som denne understreker:

“I look at this way: ‘My house my rules’ is a fair statement, but you should make those rules known and you should be consistent. Apple’s approach with its iPhone app developers is more along the lines of ‘Go ahead and try whatever you want and we’ll let you know when we don’t like it anymore, even if we once did.’ There’s no sense of fair play here.” (Kevin Duerr i Rivertum i en uttalelse til VoiceCentral)

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com