Mobilvekst begrenses av «dumme» kunder

Bedrifters muligheter til å ta i bruk effektive og rasjonelle mobile løsninger begrenses av IT-stabens manglende kompetanse om mobilteknologi.

Kunden er rett og slett ikke smart nok til å gjennomføre det som er til sitt eget beste.

I det minste i Storbritannia.

En undersøkelse fra Cognito viser at mange britiske virksomheter mangler ekspertisen som kreves for å implementere en god mobilstrategi. 86 prosent av IT-avdelingene som ble spurt har fått ansvar for implementering av en mobilstrategi for å bedre produktiviteten og effektiviteten i virksomheten.

Men halvparten av dem mangler den kompetansen som skal til for å integrere kritiske forretningsapplikasjoner med mobile enheter.

En av fire klandret leverandørindustrien for dens manglende erfaring med å bistå forretningskunder.

– Dette er en «reality check» for mobil IT i UK, sier Steve Alderson i Cognito i følge Cellular News.

Faktum er at halvparten av bedriftene mangler en mobil strategi som går ut over mobil epost.

Spørsmålet er om situasjonen i Norge er verre eller bedre enn i Storbritannia.

Hva tror du?

En kommentar om “Mobilvekst begrenses av «dumme» kunder

  1. Spennende lesing. Situasjonen er nok ikke like ille i Norge, men jeg er overbevist om at norske bedrifter vil ha mye igjen for å trekke inn rådgivere på utarbeidelse av fremtidige mobilstrategier, på et langt tidligere tidspunkt. Det er for meg uforståelig at ikke flere bedrifter grundig undersøker effektiviseringsgevinstene som er oppnåelige ved å revidere sine driftsrutiner med basis i dagens teknologiske muligheter.
    Jeg anbefaler alle nysgjerrige om å lese kundecasene som ligger i vårt arkiv og eventuelt kontakte oss for gode anbefalinger på miljøer som kan gi god bistand i interne prosesser.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com