DnB NOR vil ha den komplette mobile medarbeideren

DnB NOR og Telenor har tegnet en ny tre-årig avtale om leveranse av telefoniløsninger til selskapets kontorer i Norden. En vesentlig del av kontrakten omfatter mobiltelefoni.

Avtalen har en samlet verdi på 240 millio9ner kroner

Kontrakten omfatter leveranse av mobilabonnement, mobile datatjenester, fast- og IP-telefoni og sms-tjenester. Samarbeidsavtalens ambisjon er å videreutvikle DnB NOR sine forretningsområder ved bruk av ny teknologi med en plattform som er skalerbar og kostnadseffektiv.

Telenor har i avtaleperioden forpliktet seg til kontinuerlig å bistå i videreutviklingen av DnB NORs strategi for telekommunikasjon.

Den mobile medarbeider
DnB NOR har et mål om å skape den komplette mobile medarbeideren. Telenor ønsker å bistå utviklingen av kommunikasjonsløsninger for DnB NOR som gir sømløs integrasjon på tvers av alle typer tjenester innen fasttelefoni, mobil og data.

DnB NOR har forutsatt en løsning som er fremtidsrettet, kostnadseffektiv og som muliggjør verdiskapning i det nordiske finansmarkedet. Dette underbygges med et bredt spekter av kundedialogløsninger som vil gi DnB NOR sine kunder opplevd nærhet til banken.

– DnB NOR er gjennom sin størrelse, krav til sikkerhet og profesjonelle kundedialog en svært spennende kunde for Telenor å jobbe med. Vi ønsker å være den ledende rådgiveren på tvers av teknologier for DnB NOR. Begge selskapene har i lengre tid hatt et tett samarbeid. Vi får brynt oss på spennende utfordringer og jeg oppfatter den nye avtalen som en bekreftelse på at vi løser felles utfordringer godt i felleskap, sier Ragnar Kårhus leder for Telenor Norge.

Samordnet kommunikasjon
DnB NOR vil benytte Samordnet kommunikasjon (Unified Communications) til å øke organisasjonens evne til samhandling og effektivisering av forretningsprosesser. Prosjektet er i en tidlig testfase og vil utvikles videre.

Kostnadseffektivitet
Den nye avtalen bygger opp under DnB NORs kostnadseffektiviseringsprogram og vil gi effekt allerede fra andre halvår 2009.

– Vi har valgt å legge vekt på Telenors evne til å levere kostnadseffektive løsninger som vil forbedre samhandlingen både internt i DnB NOR og i dialog med våre kunder, sier Cathrine Klouman, konserndirektør IT i DnB NOR.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com