Gir departementene morgendagens løsning

Departementenes servicesenter ønsket seg en sikker, driftsstabil, effektiv og fleksibel kommunikasjonsløsning som skulle sikre bedre kundeservice – og helst være grønn. Aastra er stolte over å levere en hypermoderne telefoniløsning for fremtiden.

– Dagens telefonsentral med utstyr helt tilbake fra 1987 har innfridd våre krav til sikkerhet og driftsstabilitet helt til nå, forteller Roy Storli.

Han er prosjektleder i Departementenes servicesenter (DSS), som har ansvaret for ny telefonsentral som skal håndtere kommunikasjonen mellom 6500 ansatte i norske departementer og deres publikum.

Nå har telefonsentralen gått ut på dato, og ikke bare fordi det knapt finnes reservedeler til installasjonene etter mer enn 20 års bruk. Det moderne samfunnet stiller helt nye krav til effektivitet, servicegrad, fleksibilitet og ikke minst miljøvennlighet. Storli er trygg på at den nye, topp moderne telefoniplattformen er løsningen på alle disse utfordringene, og så fleksibel at den vil gi nærmest ubegrensede muligheter de neste årene.

– Denne fremtidsrettede teknologien vil ikke minst komme publikum til gode, lover Storli.

DSS ser på seg selv som en serviceleverandør. Departementene er viktige samfunnsaktører som må ha ypperlige tjenester tilgjengelig.

De vil oppleve at det blir enklere og raskere å få kontakt med rette person i departementene, og at saksbehandlingen kan bli mer effektiv.

Samhandling
– Vi kaller det unified communication, samhandling mellom telefoni og datakommunikasjon som kan integreres med et uendelig antall applikasjoner etter behov, sier Lars Kjennerud i Aastra. Selskapet er underleverandør av løsningen til DSS i nært samarbeid med Atea.

Den nye telefoniløsningen vil være på plass i løpet av 2009. Etter hvert som nye tjenester tas i bruk vil de 6500 brukerne kunne ha oversikt over hvem av medarbeiderne som er tilgjengelige på telefon, foran PC-skjermen på kontoret, eller med bærbar datamaskin i en trådløs sone på flyplassen. De vil enkelt kunne utveksle dokumenter og invitere andre til å delta i virtuelle møter. Videokonferanser med bruk av Web-kameraer er også mulig å få til i den nye løsningen.

Grønt og økonomisk
– Departementene beholder alle telefoner og datautstyr, noe som gir både kostnadsbesparelser og miljøgevinster. Den gamle telefonsentralen blir demontert og håndtert etter de strengeste miljøkrav. For oss var det viktig at anskaffelsen av ny telefonsentralen hadde en sterk miljøprofil i forhold til gjenbruk og avhending av utstyr, understreker Roy Storli.

Dette er løsningen

  • Eksisterende MD110 telefonsentral oppgradert til Aastra MXONE 3.2 med en server-basert løsning
  • Microsoft OCS R2 integrert med Aastra MX-ONE 3.2
  • En talepostkasse for alle brukere
  • Integrasjon av mobiltelefoner ved hjelp av Telenor Proffnett
  • Telmax oppgradert til versjon 10 (støttesystem for sentralbord)
  • Integrasjon av Microsoft Exchange med telefoniløsningen

Løsningen er levert av Atea Norge.

Fakta

  • Aastra Telecom Norway leverer telekommunikasjonsløsninger til bedrifter og organisasjoner i alle størrelser, fra små avdelinger i en kommune til store organisasjoner som norske departementer.
  • Aastra leverer telefoniløsninger for tradisjonell-, mobil- og IP-telefoni, integrert med de fleste forretningsapplikasjoner.
  • De har egenutviklede applikasjoner som kontaktsenter, talepostapplikasjoner, samt sentralbord- og sluttbrukerapplikasjoner som gjør kommunikasjon enklere og raskere.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com