Få full ressursutnyttelse med mobil flåtestyring

Utfordringene er mange for selskaper som er avhengige av en velfungerende kjøretøypark, enten det være seg transportfirmaer, budbiler, servicebiler, utleieselskaper, entreprenørselskaper eller lignende.

– Styring og kontroll er nøkkelbegreper i dagens konkurransesituasjon, således er det lite lønnsomt å ha lav utnyttelsesgrad i form av at man ikke har oversikt over hvilke ressurser man bør og skal benytte i forhold til de ulike oppdrag, høye drivstoffutgifter grunnet mye tomgangskjøring eller kjøremønster og mangelfull dokumentasjon, sier administrerende direktør Gjermundsen i Br. Hansen Transport i Porsgrunn.

Nå finnes det etablerte, velfungerende og kostnadseffektive løsninger på markedet, som flere og flere bransjer har fått øynene opp for – nemlig web basert flåtestyring.

Web basert Flåtestyring
Flåtestyringssystemer forsyner brukeren med sanntidsdata over kjøretøyenes eksakte lokasjoner, hastigheter med mere. FleetGuard fra Guard Systems er et eksempel på et slikt system. Systemet er web basert og gir brukerne mulighet til å styre en flåte fra hvor som helst i verden.

Telenor – et naturlig valg
I systemet kan du ta ut historiske data via en egen rapportgenerator og bruke dette direkte sammenkoplet med bedriftens eget administrasjonssystem, dersom dette er ønskelig. En kjørerapport vil eksempelvis gi full oversikt over et kjøretøys bevegelser i et valgt tidsrom.

Rapportene gir informasjon helt ned til adressenivå og fungerer i så måte også like godt som en offentlig godkjent elektronisk kjørebok. Dette skaper styring, kontroll og bedre lønnsomhet!

Guard Systems benytter i dag Telenor som sin totalleverandør av teletjenester.

Samarbeidet gir Guard Systems mulighet til å tilby sine kunder et flåtestyringssystem som fungerer like godt om man befinner seg i Sandefjord eller i Kiev. Kunden betaler en årlig fast pris, uavhengig av hvilke land flåten har oppdrag.

Dette skaper trygghet og forutsigbarhet i forhold til den operative kostnaden og kan enkelt budsjetteres for hvert enkelt objekt. Kunden mottar en faktura per år, noe som er enkelt, effektivt og lønnsomt for kunden.
For alle som opererer i et slikt globalt omfang, er man avhengig av en seriøs og kvalitetsbevisst teleleverandør, som kan tilby teletjenester tilpasset de etter hvert krevende behovene.

God stabilitet
– Det er viktig at man satser på et system som både oppfyller funksjonskravene og som fungerer stabilt. Uten en stabil drift av systemet vil nytteverdien falle dramatisk. Skagerak Energi har nylig installert 200 systemer til sine mobile enheter, noe som vil gi vår utnyttelsesgrad et stort løft, sier avdelingsleder for ressursplanlegging hos Skagerak Energi Bjørn Gunnar Andersen

For å være en ledende aktør må man i dette raskt utviklende markedet til enhver tid være i forkant og dette har Guard Systems tatt konsekvensen av og har en separat avdeling som kun har fokus på produktutvikling., På bakgrunn av dette lanseres nye funksjoner mer eller mindre kontinuerlig, i tråd med økende krav fra nye og gamle kunder, som Skagerak Energi er et godt eksempel på.

FleetGuard-systemet mottar i dag 75 meldinger pr. sekund, noe som gir et visst innblikk i den enorme dataflyten som håndteres. Derfor blir også driftsstabilitet en vesentlig nøkkel til suksess, fordi brukerne er mange og de benytter systemet kontinuerlig.

Marked i vekst
Til tross for trangere økonomiske tider har markedet for flåtestyring har opplevd en sterk vekst de seneste årene. Holdningene har gått fra skepsis til å se den store nytteverdien systemene gir og nye markedssegmenter som man tidligere ikke trodde hadde et slikt behov blir avdekket.

For fem år siden var fokuset overvåkning. Dette har dreiet til at man nå ser mulighetene de omfattende systemene kan tilby. Og siden mulighetene ligger i økt effektivitet og kostnadsbesparelser er det kanskje ikke så underlig at mange velger å investere i flåtestyring.

– Det interessante er at alle aktørene har både sammenfallende, men også ulike motiver for å ta i bruk et slikt system. Dette viser med all tydelighet at markedet er større enn først antatt, da Guard Systems startet opp med flåtestyring for fem år siden. Dette er nok bare starten for et verktøy som gir brukerne en virkelig god ressursutnyttelse, sier administrerende direktør Tore J. Paulsen i Guard Systems.

Unik dekning i Europa

  • Guard Systems opererer idag i 12 europeiske land. Foruten Norge er selskapet etablert i Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland, Litauen, Tyskland, Holland, Belgia og Tsjekkia.
  • Utover dette fins det også en lisenspartner i Polen.
  • Søketjenesten er operativ i alle disse land, noe som gjør dekningen til Guard Systems unik.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com