Styrer issalget med mobile enheter

Enkelte smarte, skruppelløse foreldre skal ha fortalt sine barn at når isbilen ringer med klokka så er det fordi den er tom for is. Det er en hvit – nesten grå – løgn.

Men det som er en løgn et sted, kan være sant et annet sted. For når det piper i PDA-ene til Hennig-Olsens selgere, da kan det virkelig være tomt for is.
Hennig-Olsen har vel 25 salgskonsulenter som farter landet rundt for å sikre at forbrukerne alltid har tilgang til godsakene de produserer. Det er viktig for selskapet at de besøker sine kunder slik det er avtalt med kjedene. Sortimentet skal sjekkes og aktiviteter styres ut i riktig kanal.
Vinteren 2009 begynte utrullingen av en ny løsning som gjorde livet enklere for salgskonsulentene samtidig som det forbedret kundeservicen og ga Hennig-Olsen bedre og mer rasjonelle rutiner.

Viktig løsning
Løsningen ble avtalt sommeren i fjor. Da ble det signert avtale mellom Hennig-Olsen Is og Andhøy Data. Avtalen var om leveranse av en salgsstøtteløsning til Hennig-Olsen. I vinter ble den satt i pilot, og gjennom sommeren i år har den vært i full drift.
– For Hennig-Olsen Is er det viktig at kunder besøkes i henhold til avtale med kjedene, at sortiment sjekkes og aktiviteter styres ut i riktig kanal, sier Jarl Søvik Olsen, salgssjef i Hennig-Olsen.
– For salgskonsulenten gir løsningen mulighet for å følge opp salg og aktiviteter til sine kunder, kjeder og distrikter. Dette gir oss bedre kontroll, mer rasjonelle rutiner og et godt styringsverktøy for salgsarbeidet.
Hennig-Olsen håper løsningen også kan bidra til bedre oppfølging av kunder, sortiment og aktiviteter slik at dette blir vinn-vinn i forhold til deres kunder.

ARA Satellitt
Softwaren som hjelper Hennig-Olsen å levere soft-is og andre søtsaker til sine kunder er Andhøy Datas applikasjon ARA Satellitt i PDA-versjon. Hardware er Pocket PC fra HTC, og operatøravtalen er med TDC.
– Løsningen er satt opp med integrasjon mot Hennig-Olsen Is sitt datavarehus, slik at grunndataene kommer ut i løsningen raskt og med høyest mulig kvalitet.
ARA Satellitt er basert på at selger benytter mobile enheter som kommuniserer mot en sentral administrativ database, og hvor selger kun trenger å være online når dagsrapport synkroniseres.
Det er en totalløsning for effektivisering og kontroll av kvalitativ informasjonsflyt innad i produsentens/leverandørens salgsorganisasjon, og til å effektivisere betalingsrutiner mellom leverandør og detaljist.
Til grunn for løsningen ligger blant annet informasjoner fra salgs- og analyseverktøyet ARAWin, og eventuelt fra andre ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). I tillegg kommer info fra salgsledelsen, sammen med selgers egne registreringer. Informasjon som kunderegister, produktregister, kampanjer, priser, avtaler, kjørebok og km-registrering, meldingsfunksjonalitet og øvrig CRM -funksjonalitet (Customer Relationship Management) er sentralt i standardløsningen.

Daglig synkronisering
ARA Satellitt PDA er applikasjonen som brukeren benytter på sin mobile enhet, fortrinnsvis en Pocket PC. Her ser bruker (selger, regionssjef, salgsfremmer, KAM etc.) sine kunder, sine reiseruter, sine kontakter, sitt salg m.m. Brukeren trenger ikke å være online i den daglige registreringen, men det anbefales daglig synkronisering for å ha oppdatert salg, kundeinfo, og for å rapportere input til ARA Satellitt ADM. Løsningen støtter de vanligste Pocket PC terminalene og de vanligste teleoperatørene.

Kunde: Hennig-Olsen Is
Utfordring: Mobile terminaler til selgerne
Løsning: ARA Satellitt i PDA-versjon fra Andhøy Data, levert på HTC Pocket PC over mobilnett som fra denne høsten leveres fra TDC.

Om Andhøy Data AS
Andhøy Data er markedsleder innen salgstøtteløsning for dagligvareleverandører.
Løsningene ARAWin og ARA-Satellitt benyttes av 80 ledende leverandører og den mobile applikasjonen benyttes av mer enn 1000 selgere og salgsfremmere i Norge.
Registre og salgsdata fra leverandørens datavarehus, ledende registerleverandører eller TradeSoultion ligger til grunn for styringsdata som brukerne får tilgang til i sin salgsplanlegging og direkte under sitt salgsbesøk ved utsalgsstedene.
Kunnskap om varehandel, segmenter og effektiv områdeinndeling gir Andhøy Data’s løsninger en unik dybde. En overbevisning om at fakta er bedre enn antagelser og at all jobb i rundt fremming av varer, hylleplassering og salg kan avsluttes av og med den mobile enheten ligger til grunn for de effektive AraWin og ARA Satellitt produktene.
Arbeide i felten kan også tilbakerapporteres i en enklere løsning basert på Smartphones eller andre tilgjengelige internettkoblede enheter.


Fakta

Hennig-Olsen
Hennig-Olsen Is ble grunnlagt i 1924 av Sven Hennig-Olsen. Fabrikken i Kristiansand ble bygget i 1960, og har siden den gang vært under kontinuerlig utvikling. Fabrikken har i dag det mest moderne utstyret innen iskremproduksjon
Hennig-Olsen Is drives nå av 3. generasjon Hennig-Olsen, med Paal Hennig-Olsen som administrerende direktør og Espen Hennig-Olsen som marketingdirektør.
Deres far, Otto Johan Hennig-Olsen – har fått HM Kongens fortjenestemedalje som takk for sin innsats før han trappet ned. Hennig-Olsen Is er en av få familiebedrifter som fortsatt henger med i næringsmiddelindustrien.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com