Må måle faktisk svartid hos kundeservice

Post- og teletilsynet (PT) pålegger mobilselskaper å måle og rapportere om hvor lang tid de faktisk bruker før de besvarer kundenes henvendelser.

God skikk-reglene fastsetter egne svarfrister for kontakt mellom kunde og for eksempel mobil- og bredbåndselskap.

Mange sluttbrukere er opptatt av om kundeservice besvarer henvendelser innen rimelig tid, og egne svarfrister er nedfelt i God skikk-reglene.

Reglene ble fastsatt i 2007 av PT, forbrukermyndighetene, IKT-Norge og selskap som tilbyr elektronisk kommunikasjon.

PT pålegger nå tilbydere å måle og rapportere faktisk svartid hos kundeservice.

Tilbyderne skal både måle den gjennomsnittlige svartiden og hvor stor andel henvendelser som besvares innen tidsfristene.

Reglene, som alle de store tilbyderne har sluttet seg til, fastsetter at henvendelser på telefon skal besvares innen fem minutter, e-post innen tre virkedager og brev innen sju virkedager.

Les mere om pålegget her.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com