Ringer og tekster som aldri før bak rattet

På tross av gjentatte oppfordringer fra politiet slutter ikke Kari og Ola Nordmann å ringe eller sende SMS bak rattet.

En nasjonal undersøkelse gjennomført av Chess viser at 774 000  nordmenn fortsatt snakker og tekster mens de kjører bil.

– Det virker som om dette forbudet er tungt å svelge for mange mobilbrukere, og de som gjør dette utsetter ikke bare seg selv for fare, men også sine nære omgivelser, sier Chess-sjef Rolf Barmen.

Les om mobiluvanene som irriterer mest.

Norske bilister må ta ansvar, oppfordrer Barmen. Han er rystet over de høye tallene som fremkommer i den nye nasjonale undersøkelsen som er gjort sammen med InFact.

Tallene viser at seks av ti nordmenn sender sms eller ringer mens de kjører bil. 22 prosent forteller at de gjør dette rett som det er, mens 36 prosent forteller at det har forekommet.

42 prosent sier de aldri gjør dette. Dette betyr at 1 368 000 nordmenn ikke følger norske lover i trafikken.

– Med tanke på alle ulykkene vi er vitne til på norske veier, er dette direkte uansvarlig av bilistene. Hendene skal være plassert på rattet og øynene skal være fokusert på veien, mener Barmen. Han forteller at det er klart definert i loven at det verken er lov å sende sms og snakke i telefon uten at den er satt i en holder ved siden av rattet, mens man kjører bil.

– Flere tror ikke det er nedfelt i loven at man ikke kan sende sms og kjøre samtidig, men dette er feil og har vært lovstridig siden 15. mars 2000. Du kan verken ringe eller sende tekstmelding samtidig som du sitter bak rattet i en kjørende bil. Men det burde egentlig holde med sunn fornuft for å forstå dette, forteller Barmen.

Det er de i alderen 25 til 39 som er de desidert mest uansvarlige trafikkantene. Her sier nesten fire av ti at de ofte ringer og sender sms mens de kjører, og nesten like mange forteller at det har forekommet. Kun 24 prosent forteller at det ikke forekommer.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com