Skal bli enda bedre 3G-dekning i distriktene

I dag starter leggingen av tidenes største puslespill i mobilnettene, i et samarbeid mellom Post- og teletilsynet (PT) og mobilnetteierne.

Hensikten er å gå fra GSM til teknologinøytrale tillatelser, og utnytte frekvensene bedre. Enda bedre 3G mobildekning i distriktene er en av gevinstene.

NetCom, Telenor og Mobile Norway tilrettelegger sammen med PT for bruk av 3G-teknologi i dagens GSM-bånd (900 MHz-båndet). Med større rekkevidde for radiosignalene, gir dette båndet netteierne nye muligheter for å bygge enda bedre 3G-dekning i distriktene.

For å sikre optimal utnyttelse av 3G i 900-båndet, må imidlertid en stor del av operatørenes frekvensressurser bytte plass. Operatørene legger stor vekt på driftsstabilitet, og har felles fokus på å gjennomføre arbeidet med minst mulig grad av forstyrrelser. For å sikre maksimal kontroll og minimale forstyrrelser, vil flyttingen derfor skje gradvis fra oktober i år til mars 2010.

Det kan likevel ikke utelukkes at det enkelte steder kan inntreffe forbigående variasjoner i dekningskvaliteten.

Frekvensflyttingen sikrer mobilbrukerne over hele landet et enda bedre tilbud i fremtiden. Samtidig utnyttes frekvensene, som er en knapp naturressurs, bedre enn i dag.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com