Har fibersuksess – jakter også på mobilkunder

Altibox, som jobber seg opp i mobilmarkedet, har fått 150 000 fiberkunder. Til disse kundene tilbyr de både mobil- og IP-telefoni.

Den 12. oktober ble Altibox-kunde nummer 150 000 koplet opp.

– Vi er glad for å passere nok en milepæl. Kampen om kundene blir stadig hardere og tross finanskrisen har vi en stabil og god vekst i antall kunder, sier administrerende direktør Eirik Gundegjerde (bildet) i Altibox.

Økte mest

Statistisk Sentralbyrås tall fra september viste at bredbånd på fiber en av oppkoblingene som har økt mest i Norge det siste året. Andelen husholdninger med fiberkabel og kabel-TV økte samlet fra 17 prosent i 2008 til 26 prosent i år.

Fiber er på fremmarsj, ikke bare i Norge, men i mange land vokser antallet internettkoblinger på fiber.

– Dette er bare begynnelsen. Fiberen har fremtiden foran seg. Fiberkabelen har store muskler for å flytte data. Vi har bare så vidt begynt på å ta i bruk mulighetene. Det gjør at mange velger fiber med visshet om at det er et klokt valg for framtiden, sier Gundegjerde.

Fiberkabel kan overføre signaler med lysets hastighet og graves helt frem til kundene. Gjennom å forbedre teknologien som sender signaler på fiberkabelen vil det i årene framover våre mulig å flytte grensene for internetthastigheter betydelig.

– I motsetning til andre teknologier gir fiberkabelen like høy hastighet begge veier. Med fiberkabelen får du full kapasitet, alltid. Siden vi legger kabelen helt hjem til kunden påvirkes ikke kapasiteten av naboens internettbruk eller tv-titting. Mulighetene er nærmest ubegrenset, og gir tilgang til tjenester med mest mulig innhold, bruk av ny teknologi og internettlinjer med svært høy hastighet, sier Gundegjerde.

Også mobil i produktsortimentet
Gjennom merkevaren Altibox leverer lokale leverandører fibernett over hele landet. Det gjør at kundene får internett, digital TV, alarm, mobil og IP-telefoni fra en leverandør de kjenner fra før.

– Ambisjonen er at Altibox skal doble kundevolumet de nærmeste årene. Selv om den lokale forankringen gjennom partnerskapet vil være avgjørende også i tiden fremover vil det i fortsettelsen bli langt viktigere å styrke Altibox som en nasjonal merkevare og dra nytte av stordriftsfordelene dette gir, sier Gundegjerde.

Fakta

  • Altibox har i dag 150 000 tilknyttende kunder i hele Norge.
  • I tillegg står 30 000 kunder på venteliste for å bli tilkoblet.
  • Datterselskapet Altibox Danmark forvalter 10 000 kunder.
  • Altibox er utviklet av Lyse-konsernet i Stavanger og drives nå gjennom selskapet Altibox AS.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com