PT vil fortsatt holde Telenor hardt i ørene

Fremdeles ikke bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet, mener Post- og teletilsynet. Willy Jensen (bildet) foreslår forlenget regulering av Telenor.

Post- og teletilsynet (PT) varsler vedtak om at Telenor ASA vil bli utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjonsnett. Den foreslåtte reguleringen skal legge til rette for bærekraftig konkurranse gjennom videre utbygging av nye mobilnett i Norge.

PT har på nytt analysert tilgangsmarkedet for mobiltelefoni i Norge (tidligere marked 15). Tilsynet fattet første vedtak i dette markedet 23. januar 2006. Telenor ble da utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, blant annet på grunn av svært høy markedsandel i det relevante grossistmarkedet.

Har mistet markedsandeler

Siden den gang har Telenor mistet markedsandeler på grossistnivå, men selskapets andel er fremdeles godt over 50 prosent, som er terskelverdien for når en tilbyder normalt vil ha sterk markedsstilling. NetCom har vesentlig lavere markedsandel enn Telenor, og selskapet har heller ikke den samme bredde i produkt- og tjenestespekter.

Her finner du Varsel om vedtak i markedet for tilgang og originering i mobilnett
Og her er Vedlegg – Markedsanalysen

Network Norways etablering i 2007 og deres utbygging av mobilnett sammen med Tele2, er den viktigste endringen i markedet siden forrige vedtak. Disse aktørene er imidlertid forholdsvis små og for å kunne tilby et konkurransedyktig produkt er de avhengige av tilgang til landsdekkende mobilnett i områder hvor de ikke selv har dekning.

– Til tross for relativt tøff konkurranse om å vinne sluttkunder og at et tredje nettverk faktisk er under utbygging, er det norske mobilmarkedet fortsatt preget av store forskjeller i styrkeforholdet mellom tilbyderne. For å oppnå bærekraftig konkurranse og således kunne fjerne reguleringen, er vi avhengige av et regulatorisk sikkerhetsnett de neste to til tre år som sikrer at de nye tilbyderne får tilstrekkelig god tilgang til landsdekkende nett, sier direktør Willy Jensen i PT.

Vil ha med datatrafikk

Varselet innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende forpliktelser for Telenor. Det er imidlertid nytt at PT foreslår å inkludere datatrafikk i det relevante markedet. Bakgrunnen er at datatrafikk blir en stadig viktigere del av tjenestetilbudet i mobile nett.

– For å tilby sluttkundene attraktive produkter, må tilbyderne også kunne tilby datatrafikk til konkurransedyktige priser. Vi har sett at dette har vært utfordrende for de tilbydere som ikke har egne landsdekkende nett, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil derfor ha et særlig fokus på grossistpriser for datatrafikk i de neste årene, fortsetter Jensen.

Det tredje mobilnettet

Varselet om vedtak kommer under et halvt år etter at Samferdselsdepartementet, i klagesaken knyttet til PTs vedtak om termineringspriser i mobilnett, tydelig ga uttrykk for at et tredje mobilnett er nødvendig for å oppnå det telepolitiske målet om bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet.

PT mener de foreslåtte virkemidlene i dette varselet er nødvendige for å oppnå dette målet.

Husk at frist for høringsuttalelser er satt til 23. november i år!

Legg igjen en kommentar