Økning for 24SevenOffice

Mens andre programvareselskaper sliter på grunn av finanskrisen, økte 24SevenOffice også lønnsomheten i siste kvartale med 2,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet, som lever av å levere webbaserte systemer for blant annet økonomi, CRM og prosjekt for mellomstore bedrifter, vokste med hele 60 prosent  hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

24SevenOffice kommer nå for første gang som tidligere varslet med et positivt resultat og en klart bedret EBITDA.

24SevenOffice er det eneste børsnoterte selskapet i Europa som leverer all sin programvare som SaaS (Software as a service – altså webbasert programvare).

SaaS representerer i følge Gartner og IDC et betydelig teknologisk paradigmeskifte innen software og totalmarkedet for SaaS er forventet å vokse fra cirka 9 milliarder dollar i 2008 til 23 milliarder dollar i 2012.

Til sammenlikning med de tradisjonelle programvareselskapene, som normalt sett har en repeterende vedlikeholdsavgift på kun 15-20 prosent, har 24SevenOffice og andre SaaS selskaper cirka 90 prosent av sine inntekter repeterende.

– Vår vekst er helt i tråd med IDC sine prognoser hvor de forventer at SaaS programvare skal vokse med 27 prosent årlig, i motsetning til tradisjonelle lokale installasjoner som vil øke med 4 prosent per år i samme periode. Jeg tror stadig flere av investorene og ledelsen i tradisjonelle software selskaper nå forstår hvordan SaaS vil dominere veksten i softwaremarkedet fremover. Samtidig er det et paradoks at ikke flere konkurrenter enda har lykkes med å konvertere sine løsninger til SaaS baserte versjoner, sier Stian Rustad, CEO i 24SevenOffice ASA.

– Store SaaS selskaper i USA har, på samme måte som 24SevenOffice, måttet investere tungt i to til fire år før de når gjennombruddet. Deretter vil en betydelig andel av veksten gå rett på bunnlinjen, sier COO Ståle Risa i 24SevenOffice.

– Styret er veldig fornøyd med at selskapet har levert som lovet til nå. Dette resultatet styrker grunnlaget for en enda sterkere satsing og vekst i samsvar med det som er selskapets strategiske målsetning, avslutter Karl-Anders Grønland, styreleder i 24SevenOffice.

Legg igjen en kommentar