Går for ”full flex” for offentlig sektor

ErgoGroup og Håvard Larsen (bildet) vil gjøre IT-hverdagen enklere i offentlig sektor, og lanserer i dag et bredt spekter av programvare og tjenester som ”Software as a service”.

Lanseringen innebærer at ErgoGroup tilbyr sine kunder å ta i bruk programvare og tilhørende tjenester uten å kjøpe programvaren.

Dette betyr at kundene velger tjenester fra en meny, og kan skalere bruken av disse i forhold til endrede behov i egen organisasjon – dette i motsetning til hva som lar seg realisere med tradisjonelle, lisensbaserte leveransemodeller.

–    Denne lanseringen er en respons på den økte etterspørselen i offentlig sektor etter administrative verktøy levert som en tjeneste. Etterspørselen etter denne leveranseformen er helt i startfasen, og vi ønsker å være tidlig ute med å tilby et bredt spekter av programvare levert som en tjeneste, sier Håvard Larsen, direktør for forretningsområdet Løsninger i ErgoGroup.

Kjente analyseselskaper som Gartner spår at i løpet av 2010 vil så mange som 2 av 3 europeiske virksomheter ha tatt i bruk minst en SaaS-applikasjon. Innen 2012 forventes det at så mye som 30 prosent av all software på bedriftsmarkedet vil bli levert som SaaS.

Bredde og fleksibilitet
Det som skiller ErgoGroups lansering fra eksisterende tilbud i markedet er i første rekke bredden i tjenestetilbudet. ErgoGroup kan tilby sine kunder en svært omfattende meny av funksjoner og tjenester med blant annet: Regnskap, lønn og personal, arkivløsning, enhetlig arbeidsflate (SharePoint), CRM, eHandel, verktøy for digital samhandling, skannertjenester, brukerstøtte, sikkerhetsløsninger og Single-sign-on for å nevne noen.

En viktig fordel med denne leveransemodellen er at kunden betaler per bruker per tjeneste, og unngår å betale for lisenser eller tjenester som det ikke abonneres på. For å gjøre tjenestene lett å ta i bruk for den enkelte virksomhet har ErgoGroup utviklet egne, standardiserte oppsett som er spesielt tilrettelagt for helse, utdanning, kommune og stat.

–    Denne type løsning passer spesielt godt for mindre offentlige virksomheter, virksomheter i vekst eller de med relativt standardiserte eller ensartede behov. Vi har tro på at denne type tjenester på sikt vil bli det naturlige valget for mange offentlige virksomheter. Særlig fordi tilnærmingen er kostnadseffektiv slik at kundene kan fokusere på kvaliteten i sine tjenester til publikum, framfor IT, forklarer Håvard Larsen.

Leveransemodellen gir også flere miljøgevinster, som redusert strømforbruk, mindre papirforbruk og lavere reisebelastning, noe flere offentlige virksomheter er opptatt av.

Legg igjen en kommentar