Knallbra regnskapstall fra Telenor

Telenor har et resultat før skatt på 5,690 milliarder kroner for årets tredje kvartal isolert sett. Dermed overgår konsernsjef Jon Fredrik Baksaas børsanalytikernes forventninger.

Tallene blir lagt frem på en presse/analytikerkonferanse torsdag klokken 09.00.

Eller du kan se regnskapet her eller via en videosending.

I tredje kvartal økte Telenors rapporterte driftsinntekter med fire prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2008, til 24,3 milliarder kroner. Driftsresultatet økte med 14 prosent til 4,5 milliarder kroner. Antall abonnement i Telenors mobilvirksomheter økte med 4 millioner i kvartalet, til totalt 172 millioner.

– I tredje kvartal leverte vi en solid EBITDA-margin og en inntektsutvikling på linje med årets tidligere kvartaler. Sterk EBITDA kombinert med god styring på investeringsaktivitetene ga høy driftsmessig kontantstrøm, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Gjør det bra i Asia
– De nordiske virksomhetene er i rute i forhold til kontantstrømmålet på 10 milliarder kroner.  I Asia viser Telenor Pakistan god utvikling i å nå målet om positiv kontantstrøm i 2010, mens Grameenphone fortsetter å levere svært sterke resultater. I oktober ble tegningsperioden vedrørende Grameenphones børsnoteringsprosess innledet. Interessen har vært stor, og det ventes at handel i aksjen starter i november. Våre virksomheter i Sentral- og Øst-Europa fortsatte å være berørt av de økonomiske nedgangstidene, likevel opprettholdt de både sterke marginer og god kontantstrøm. I løpet av kvartalet ble Kyivstars utbytte for 2008 vedtatt, og utbyttet vil bli utbetalt innen utgangen av 2009, sier Baksaas.

Skaper en ledende mobiloperatør
– Telenor og Altimo signerte 4. oktober en avtale om å skape en ny ledende mobiloperatør i vekstmarkeder, VimpelCom Ltd, gjennom å slå sammen sine eierandeler i Kyivstar og OJSC VimpelCom. Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Nederland, og vi forventer å sluttføre de relaterte transaksjoner medio 2010, sier Baksaas.

I rute med Uninor i India
– Aktivitetsnivået i India er høyt, og vi er i rute med å lansere tjenester i fjerde kvartal 2009. I tredje kvartal offentliggjorde vi navnet Uninor, og inngikk ytterligere avtaler knyttet til tårndeling, GSM-utstyr og internasjonal roaming. Indiske myndigheter kunngjorde 19. oktober at de har godkjent anbefalingen fra Indias Foreign Investment Promotion Board om at Telenor får øke sin eierandel i Unitech Wireless til 67,25 prosent, sier Baksaas.

Kostnadskontroll og økt effektivitet
– Vi har fortsatt å tilpasse virksomheten i tråd med omgivelsene. Vi forventer at vårt fokus på kostnadskontroll og økt effektivitet gjør oss i stand til å levere noe sterkere EBITDA-margin og lavere investeringer enn opprinnelig antatt for 2009, avslutter Baksaas.

Her er nøkkeltallene
Tabellen nedenfor viser proforma tall (inkludert Kyivstar) for tredje kvartal 2009 sammenlignet med 2008:

Tredje kvartal

Året

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

2009

2008

2008

Driftsinntekter

26 530

27 265

110 970

EBITDA før andre inntekter og kostnader

10 055

10 050

38 491

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

37,9

36,9

35,0

Justert driftsresultat

6 041

6 113

22 640

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

22,8

22,4

20,6

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 489

2 995

13 065

Resultat per aksje, i NOK

2,11

1,80

7,83

Investeringer (capex)

4 785

4 001

22 715

Investeringer (capex) ekskl. lisenser og spektrum

4 785

4 001

20 680

Investeringer (capex) ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinntekter (%)

18,0

14,7

18,8

Kontantstrøm fra driften

5 270

6 049

17 811

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

27 158

31 396

39 309

Legg igjen en kommentar