Vokser på konsulentsiden, men sliter med driftsegmentet

I tredje kvartal omsatte ErgoGroup for 1143 millioner kroner. Driftsresultatet (EBITA) ble 72 millioner kroner, en reduksjon på 40 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Det gir en driftsmargin på 6,3 prosent.

Mens segmentet Løsninger & applikasjonsforvaltning i Norge leverer meget gode resultater, preges den norske delen av driftssegmentet negativt av lavere priser på en større, reforhandlet driftskontrakt, i tillegg til forsinkelser i omstillingsprogrammet.

–    Resultatnedgangen var ventet, men uansett ikke tilfredsstillende. Kostnadene i den norske delen av driftssegmentet er fremdeles for høye, og som tidligere varslet er det igangsatte omstillingsprogrammet intensivert gjennom tredje kvartal. Resultatene av denne omstillingen vil vi først se i 2010, sier Terje Mjøs (bildet), administrerende direktør i ErgoGroup.

I segmentet Norden er det først og fremst den generelle lavkonjunkturen i Sverige som rammer omsetningen. Omsetningen i Norden-segmentet falt med 16 prosent, sammenlignet med samme kvartal i 2008.

–    Det svenske IT-markedet er hardere rammet av den generelle lavkonjunkturen enn hva vi har vært i Norge, og resultatene fra vår virksomhet i Sverige er hittil i år halvert sammenlignet med rekordåret 2008. Vi er glad for at vi nå ser signaler på at fallet i markedet flater ut, og vi er forsiktige optimister i forhold til Sverige. Samtidig er vi godt fornøyd med at konsulentmiljøene våre i Norge leverer 14 prosent EBITA-margin, som i fjor, sier Terje Mjøs.

Nye avtaler for 457 millioner kroner
ErgoGroup i Norge har inngått kontrakter for 457 millioner kroner i tredje kvartal, og 2136 millioner kroner hittil i år. Det er 136 millioner mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Avtaler er blant annet inngått med; Konica Minolta, Aker Solutions, Skattedirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Wilhelmsen Maritime Service, Rieber & Søn, Arbeidstilsynet, StatoilHydro, Interpares og Södra.

Drift & infrastrukturtjenester: 5,8 prosent driftsmargin
I tredje kvartal hadde segmentet Drift & infrastrukturtjenester en omsetning på 763 millioner kroner, mot 868 millioner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en omsetningsnedgang på 12 prosent. Driftsmarginen utgjorde 5,8 prosent mot 8,8 prosent i samme kvartal i 2008.

For å bedre resultatet, og i tråd med tidligere informasjon, intensiveres omstillingsprogrammet. Effekten av dette vil først kunne sees i 2010. Hittil i år har ErgoGroup tatt ned kapasiteten med om lag 80 personer, og ytterligere reduksjon i bemanningen vil bli gjennomført i 2009 for å tilpasse driften til behovet i markedet. Det er avsatt 20 millioner kroner til omstillingskostnader i tredje kvartal, i tillegg til 14 millioner kroner som ble avsatt i andre kvartal.

Løsninger & applikasjonstjenester: 7,9 prosent driftsmargin
Segmentet Løsninger & applikasjonstjenester omsatte i tredje kvartal for 458 millioner kroner, som er lik omsetningen i samme kvartal i fjor. Driftsmarginen utgjorde 7,9 prosent, helt identisk med tredje kvartal i 2008.

Lønnsomheten i den norske delen av virksomheten var meget god, med 14 prosent driftsmargin, på tross av at tredje kvartal preges av mange feriedager. Særlig er det innenfor konsulentområdene systemutvikling, løsninger og infrastruktur at resultatene er gode. I tillegg bidrar et godt salg av valgløsninger, til nesten samtlige norske kommuner, til resultatet i dette segmentet.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com