– Bruk SMS til livsviktig influensainformasjon!

Livsviktig informasjon knyttet til både vaksinering og behandling av svineinfluensa kan løses ved å bruke SMS som kommunikasjonskanal. Myndighetene må våkne,  mener Espen Fosse Storaas (bildet) i PSWinCom.

Personer i risikogrupper som venter på vaksinering vet ikke når de skal ta vaksine, eller om de i det hele tatt er prioritert i køen.

Alle har mobil og kan enkelt bli oppdatert ved hjelp av noen tastetrykk på et PC-basert system. Ved å bruke SMS kan tilstrekkelig informasjon nå frem fra helsemyndighetene via kommunene og legene til pasient.

– Masseutsending av SMS til pasientgrupper er en effektiv måte å nå ut treffsikkert og i tide i forbindelse med slike pandemier vi nå er vitne til. SMS kommunikasjon kunne ha vært benyttet i flere ledd, sier Espen Fosse Storaas (bildet) i PSWinCom.

Han mener det ikke er for sent å effektivisere kommunikasjonen via SMS. Det er svært enkelt å ta dette i bruk og erfaringen viser at 96 prosent av alle nordmenn leser sine SMS.

SMS-kommunikasjon er svært effektivt og mye brukt allerede innen helsesektoren

  • mellom helsemyndigheter og kommuner
  • mellom helsemyndigheter og sykehusansatte
  • mellom kommuner og legekontorer
  • mellom legekontorer og pasienter

SMS har allerede revolusjonert kontakt mellom mange leger og deres pasienter. Flere legesentre bekrefter for eksempel bestilte resepter og timebestillinger via SMS.

Lynkjapt
-Dersom pasientene blir kategorisert i sykdomsgrupper og etter alvorlighetsgrad kan man enkelt sende ut SMS til samtlige på ett tastetrykk, sier Espen Fosse Storaas i PSWinCom.

– Slik vil risikogrupper og dermed også flere nordmenn hurtigere få behandling eller vaksine, og vi blir spart for alvorlig og kanskje dødelig sykdom. Vi tror at SMS som informasjonsbærer vil bli innført som en konklusjon på hvordan man kan effektivisere kommunikasjonen i helsevesenet.

Legg igjen en kommentar