Bytt mobillader – gratis!

Nokia innleder i dag et program for bytte av mobiladere. Kunder som er eier visse Nokia-merkede ladere laget av en tredepartsleverandør, anbefales å bytte disse kostnadsfritt mot et erstatningsprodukt.

Under en rutinekontroll har Nokia identifisert et potensielt produktkvalitetsproblem på spesifikke ladere fra en tredjepartsleverandør. Plastdekslet på de aktuelle laderne kan løsne og eksponere laderens indre komponenter.

Dette kan utgjøre en potensiell risiko for støt, dersom laderen håndteres under lading. Til nå kjenner ikke Nokia til hendelser eller skader relatert til disse laderne.

Kun et begrenset antall ladere til visse modeller produsert av en tredepartsleverandør i løpet av en gitt tidsperiode er berørt av bytteprogrammet.

Modellene er AC-3E  og AC-3U som er produsert mellom 15. juni 2009 og 9. august 2009, samt modellen AC-4U, som er produsert mellom 13. april 2009 og 25.oktober 2009.

For å informere ytterligere om saken, samt hvordan forbrukere kan kontrollere om deres lader er berørt av bytteprogrammet, har Nokia satt opp en egen webside.

Nokia anbefaler forbrukere med ladere som er berørt av dette bytteprogrammet om å slutte å bruke laderen, og bytte den kostnadsfritt med et erstatningsprodukt.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com