Målte WLAN-stråling i Trondheim

Er stråling fra WLAN-basestasjoner farlig? Post- og teletilsynet dro  til Trondheim  med avansert måleutstyr for å finne det ut.

Post- og teletilsynet (PT)  har målt strålingen fra ulike elektroniske kommunikasjonskilder i Trondheim, blant andre WLAN-stråling fra ”Trådløse Trondheim”.

Ved ett av punktene ble det funnet en total eksponering på 15 promille av grenseverdien. Denne verdien har nå av NRK blitt sammenlignet direkte med funnene fra en måling i 2007, og har feilaktig blitt fremstilt som en meget stor økning i strålingen.

PT presiserer at målingene ikke ble utført på samme sted i 2007 og 2009 og at en konklusjon om økning i stråling ikke kan trekkes på dette grunnlaget.

Les hele rapporten her.

NRK sier i dag i sin forhåndsomtale av programmet ”Puls” at målingene på ett punkt i Trondheim viser at eksponeringen er 40 ganger høyere enn i 2007. Dette tallet beskriver forholdet mellom total eksponering i 2009 og høyeste verdi målt for ”Trådløse Trondheim” i 2007, opplyser PT.

Det er imidlertid svært viktig å ta med i betraktningen at målingene ikke ble utført på samme sted, og at målingene i 2007 i hovedsak gjaldt for WLAN.

I 2009 er strålingen fra WLAN fremdeles forsvinnende liten. Nå er samlet strålingsresultat inkludert basestasjoner for mobiltelefoni, og resultatet er fremdeles svært lavt. I Trondheim er man 98,5 prosent under grenseverdien fra WHO.

Legg igjen en kommentar