Gjør administrasjonen av mobiltelefoner enklere og raskere

Sparebanken Vest har brukt MOZO Professional for 170 av bankens ansatte i et år. Det har spart dem for utrolig mye ekstraarbeid, hevder IT-sjef Inge Ådland.

– Synkronisering av e-post og annen informasjon med Microsoft Exchange-server er ikke like lett for alle. For mange av våre ansatte var det tidligere mye plunder og heft for å sette opp det tekniske på mobiltelefonen for å få dette til. Mange rotet det til, fikk nedetid og feilmeldinger stadig vekk. Resultatet var at vi i IT-avdelingen måtte hjelpe dem med å sette opp mobiltelefonen på ny, sier Ådland.
Dette arbeidet førte til at flere av IT-avdelingens medarbeidere brukte mye av arbeidstiden til å sette opp mobiltelefoner slik at den enkelte medarbeider kunne lese e-post overalt hvor han befinner seg. Men med over 60 forskjellige kontorer på vestlandet måtte mange av de ansatte sende inn sine mobiltelefoner til IT-avdelingen for å få gjort noe med oppsettet.

Sparer mye arbeid
– Det er nå en gang slik at ikke alle mennesker er like teknisk anlagt. Det er ikke noe galt i det, men for oss på IT-avdelingen holdt denne mobilsupporten og mobiladministrasjonen nesten på å kvele oss. Vi fikk ikke tid til å gjøre annet og mer viktig IT-arbeid. Vi kunne ikke fortsette på den måten. Noe måtte gjøres, og vi bestemte oss for å bruke MOZO Professional som har endret mobilhverdagen til den enkelte ansatte og oss på IT-avdelingen betraktelig, sier den erfarne IT-sjefen.
Løsningen fra SmartPhones er satt opp både mot Nokia og HTC-terminaler. For HTC telefonene benyttes også MOZO Theme Builder. Oppsettet sparer bankens IT-avdeling for utrolig mye arbeid:
– Etter at vi fikk MOZO Professional i hus har arbeidshverdagen på IT-avdelingen blitt levelig igjen. Det er ikke så mye mas og klager fra de ansatte angående mobildriftingen og oppsett av mobiltelefoner, sier Inge Ådland.
Med MOZO Professional sender banken bare oppsettet til medarbeideren via en SMS. Han tar på en enkel måte og lagrer oppsettet i sin mobiltelefon, og dermed har han tilgang til e-post, kalender og andre viktige støttefunksjoner.

Kan ”drepe” en stjålet mobil
– Dersom vedkommende roter det til, så sender bare IT-avdelingen en ny melding, og dermed starter prosessen på nytt igjen. Enklere kan det ikke gjøres, sier Ådland.
Og hva med sikkerheten da, spør Mobile Business Magazine. Den er jo viktig for en bank som har mye informasjon som ikke skal komme på avveie eller i gale hender.
– Sikkerheten er ikke noe problem! Dersom en medarbeider mister mobiltelefonen, det har jo hendt, så kan vi på IT-avdelingen fra MOZO sende en såkalt kill-pill-melding og dermed sletter vi alt innhold på mobilen. Telefonen går da tilbake til fabrikkoppsettet. Fra et sikkerhetsperspektiv fungerer MOZO Professional helt ypperlig. Og det er lett å bruke for oss som administrerer alt fra utrulling og drift til sikkerhet og support av mobile terminaler. Lurer på hvordan vi egentlig klarte oss uten systemet tidligere, sier Inge Ådland.

Fakta

SmartPhones
Er et norsk selskap etablert i 2004 som tilbyr komplette løsninger innen mobilitet. De er i dag et heleid datterselskap av Telenor. I samarbeid med forhandlere og partnere, utvikler og leverer SmartPhones smarte og nyskapende produkter som gjør mobiltelefonen til et sikkert, effektivt og nyttig verktøy.

Sparebanken Vest
Er den tredje største sparebanken, og den nest eldste banken i Norge. Banken har i dag en forvaltningskapital på 54,6 milliarder kroner og 800 årsverk. Hovedkontoret ligger i Bergen, og banken betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland med 60 salgssteder.

Legg igjen en kommentar