Emisjon i 24SevenOffice

24SevenOffice opplever at det er mange selskaper som sliter med stram likviditet og lav vekst som igjen åpner for å gjøre gode oppkjøp.

24SevenOffice har fra før en tilgjengelig bankkreditt på 14 MNOK til oppkjøp, men ønsker å styrke oppkjøpsevnen ytterligere. 24SevenOffice vil derfor gjennomføre en garantert emisjon på 6 MNOK ved å utstede 1 million aksjer til 6 kr pr aksje. Dette er over gårsdagens sluttkurs.

Det vurderes fortløpende ulike oppkjøpskandidater, heter det i en melding fra selskapet.

Gjennomføring av emisjonen er betinget av at det utarbeides et prospekt av selskapet som blir godkjent av styret og tilsynsmyndighet. Etter dette vil styret treffe et endelig vedtak om å forhøye aksjekapitalen. Dette vedtaket antas å bli truffet innen utgangen av desember 2009.

Administrerende direktør Stian Rustad (bildet) uttaler at det er tilfredsstillende å motta tilbud fra noen om å tegne aksjer til en høyere pris en hva selskapets aksjer noteres til ved dagens omsetning.

Styrets leder Karl-Anders Grønland uttaler at til tross for at tilbudet lå over siste noteringskurs var det ikke opplagt at styret ville akseptere tilbudet om å tegne aksjer til en kurs av NOK 6.

Legg igjen en kommentar