Stem med SMS – det vil styrke demokratiet

SMS og mobiltelefonen vil få en sentral rolle i fremtidens politikk og i fremtidens valgtekniske løsninger. Dette tror Anne Grethe Andersen i PSWinCom.

Bruk av sosiale medier fikk sitt gjennombrudd i USA med Barack Obama og i Norge en forsiktig debut gjennom årets stortingsvalg.

–    Demokratiet krever høy valgdeltagelse og intet annet medium når velgerne bedre og mer direkte enn mobiltelefonen, sier markedsrådgiver Anne Grethe Andersen i PSWinCom.

Politisk påvirkning og kanskje til og med valg via SMS vil komme i løpet av neste tiår.

I følge fagbladet Kampanje vil sosiale medier være viktig under neste valg. Ingen vet nøyaktig hvordan Facebook,

Twitter og nettet vil utvikle seg, men ingen kommer forbi bruk av SMS og mobilteknologi ved kommende valg. Dette vil vi også se internasjonalt, mener Andersen.

En million partimeldinger
– I forbindelse med årets valg sendte vi ut nærmere en million meldinger på vegne av en rekke politiske partier. Tallet bekrefter at SMS og mobil kommunikasjon er særdeles viktig for å mobilisere velgerne. Dette gjelder nok spesielt de mye omtalte sofavelgerne, sier Andersen.

– Vi er overbevist om at valgdeltakelsen vil øke betraktelig dersom myndighetene legger til rette for en mer effektiv stemmegivning. Hvilken kanal er vel enklere og mer effektiv enn mobil og SMS, poengterer Andersen.

Troverdig
Informasjon via SMS blir av folk flest oppfattet som mer personlig og troverdig enn annen nettinformasjon.

Mobilen vil bli knyttet opp mot de ulike sosiale mediene og brukes aktivt i valgkampanjer av partiene og som kommersielt redskap. Politiske standpunkter og respons på utspill blir tilrettelagt for SMS.

Sikkert
Nå er det foreslått å prøve ut stemmegivning via nettet. PSWinCom tror mobilen er bedre egnet.

SMS er sikkert nok i dag for banker og finans, for helsesektor og for kraftindustrien. Store TV-avstemninger håndterer volum lett.

–   Det bør bli mulig å utvikle politisk stemmegivning via SMS – og dermed åpne opp for betydelig økt valgdeltagelse og styrke demokratiet, avslutter Anne Grethe Andersen.

1 thought on “Stem med SMS – det vil styrke demokratiet

  1. Et av hovedproblemene jeg ser med dette er at GSM ikke har sikker nok kryptering, slik at stemmer kan avlyttes. (http://en.wikipedia.org/wiki/A5/2)

    I tillegg er det kanskje problematisk at stemmene vil flyte gjennom noen selskaper som dermed også kan avlytte dem. F.eks. Netcom.

Legg igjen en kommentar