Mener bransjeregler for blåtannreklame er ulovlig

Markedsførernes bransjeorganisasjoner gir totalt blaffen i standpunktene til Forbrukerombudet i forbindelse med blåtannreklame, hevder forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Forbrukerombudet har tidligere stoppet flere tilfeller av ulovlig reklame sendt via blåtann til forbrukeres mobiltelefoner. Nå har markedsførernes bransjeorganisasjoner på egen hånd laget «retningslinjer» for blåtannreklame som er direkte i strid med Forbrukerombudets standpunkter.

Forbrukerombudet har tidligere slått fast at det kreves samtykke fra forbrukeren før det er lov for næringsdrivende å sende ut reklame til mobiltelefoner via blåtann. Dette er samme kravet som gjelder ved e-post og SMS-reklame.

Bransjeorganisasjonene Nordma, Anfo og Inma har hatt svært vondt for å akseptere Forbrukerombudets standpunkt og var i september i dialog med ombudet om dette.

Etter møtet med bransjeorganisasjonene har ikke spørsmålet om blåtannmarkedsføring vært oppe til nærmere diskusjon før det nå plutselig har blitt publisert «retningslinjer» for blåtannmarkedsføring på organisasjonenes nettsider.

– Meget alvorlig
Retningslinjene er stikk i strid med standpunktene Forbrukerombudet tidligere har meddelt bransjen. Blant annet sies det i retningslinjene at det er fritt fram for alle næringsdrivende å sende reklame via blåtann til mobiltelefonene til forbrukere som oppholder seg i forretninger, på kjøpesentre eller til og med ute på gater og togstasjoner. Det eneste bransjen anbefaler er at det bør settes opp plakater som opplyser om dette.

– Jeg synes det er bemerkelsesverdig at markedsførernes bransjeorganisasjoner så til de grader gir blaffen i standpunktene til Forbrukerombudet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

– Nordma, Anfo og Inma råder medlemmene sine til å bryte markedsføringsloven. Dette ser jeg meget alvorlig på, sier Thon

– Må trekkes tilbake

Forbrukerombudet ber nå bransjeorganisasjonene om å trekke tilbake «retningslinjene» for blåtannmarkedsføring.

–  Dersom næringsdrivende likevel velger å sette i gang med å spamme folk med reklame via blåtann, er dette noe vi vil slå ned på umiddelbart, sier Thon.

Legg igjen en kommentar