Styreleder kjøper seg opp i 24SevenOffice

Styreleder i 24SevenOffice ASA, Karl-Anders Grønland, kjøper 101.250 aksjer i selskapet.

– Det er med stor glede jeg nå har fått muligheten til å kunne få en andel av verdiskapningen som vil skje i 24SevenOffice ASA. Det er åpenbart at det er mer motiverende å utvikle et selskap hvor man selv får ta del i verdiskapningen og det kan da heller ikke hefte tvil med at jeg mener alvor når jeg som styreleder uttaler om den troen jeg har på et av børsens raskest voksende IT-selskaper, sier Grønland.

– Manglende muligheter til å plukke aksjer i markedet har gjort at eneste mulighet har vært å kjøpe aksjer fra de større aksjeeierne da det ikke var noen muligheter til å kunne delta i den garanterte emisjonen som ble avtalt tidligere.

– Det er litt trist at aksjer måtte kjøpes fra selskap nært knyttet til daglig leder, men hans eksponering i selskapet er fortsatt så stor at jeg føler meg overbevist om at hans motivasjon i selskapet ikke svekkes.

Daglig leder Stian Rustad mener det er viktig at styreleder eier aksjer i selskapet og påpeker at han selv har tatt initiativer til at styrets medlemmers eierskap i selskapet øker. Han påpeker videre at det er en styrke for et hvert selskap at styret har investert i selskapet og har mest mulig sammenfallende økonomiske interesser med aksjeeierne som har valgt dem. – Dette gjelder ikke minst for vekstselskaper av den typen 24SevenOffice ASA er og som vi føler oss sikre på at det vil være i lang tid fremover.

Daglig leder uttrykker at kjøpet fra styreleder bekrefter at den store innsatsen og de strategiske grep som er tatt bare er starten på en del av en styrket giv for selskapet. Kjøpet viser at aksjeeiernes forventning til at styreleders tilknytning i selskapet har et langsiktig preg har vært riktig. Det er likevel med beklagelse han noterer seg at han måtte selge aksjene, men han regner med at det vil åpne seg muligheter for å kunne kjøpe aksjer senere.

ICT Group AS vil etter transaksjonen eie 2.850.649 aksjer. Karl-Anders Grønland vil eie 101.250 aksjer.

Legg igjen en kommentar