Disse kjøpte seg opp i 24SevenOffice

24SevenOffice ASA har opplevd at emisjonen selskapet ble tilbudt gjennom en henvendelse til selskapet har blitt overtegnet til tross for at den tegningskursen når tilbudet ble fremsatt oversteg børskursen på dette tidspunktet.
Tegningskursen var NOK 6,-, men etter at emisjonen ble godtatt har selskapets aksjekurs økt til NOK 6,48.

Emisjonen er nå endelig plassert og dessverre har flere av de som ønsket å tegne aksjer ikke fått så mange som de ønsket.

Selskapet har imøtekommet garantistenes ønske om å konvertere både garantiprovisjonen og tilretteleggerhonoraret i aksjer. Det samlede antallet aksjer som utstedes for NOK 6.000.000,- blir således 1.080.000 aksjer med pålydende NOK 0,12 per aksje.

Flere av de som har tegnet aksjer er primærinnsidere. CEO Stian Rustad har gjennom selskapet Propartner AS tegnet seg for 72.500 aksjer.

COO Ståle Risa har gjennom selskapet Ebiz AS tegnet seg for 6.000 aksjer.
CFO Truls Kristian Hauger har tegnet seg for 15.000 aksjer.
Styremedlem Hilde Maren Schjager har tegnet seg for 20.000 aksjer.
Styremedlem Marte Kopperstad har tegnet seg for 4.000 aksjer.
Tidligere styremedlem Per Evers har tegnet seg for 3.500 aksjer.

Aksjene vil bli utstedt umiddelbart etter at noteringsprospektet er ferdigstilt medio januar 2010.

Daglig leder Stian Rustad er tilfreds med at emisjonen nå er fulltegnet og den interesse for selskapets aksjer som den rettede emisjonen har vist at foreligger. Dette styrker grunnlag for en offensiv strategi i det kommende året.

Styrets leder Karl-Anders Grønland er godt fornøyd med den interessen som emisjonen har vist at det er for selskapets aksjer.

Legg igjen en kommentar