Du som mobilbruker vil være vinneren i 2010

Multinasjonale selskaper er driverne bak innovasjon og legger nå til rette for at du som mobilbruker vil få helt nye mobilopplevelser i 2010. Les hva som vil skje.

Helge Steen-Johnsen er en av Norges fremste eksperter på mobilt innhold.

Han har jobbet i TV 2 Interaktiv, Telenor Link, Carrot Communications,  Opplysningen 1881 og Brightpoint. I dag jobber han i eget selskap, SJ-Capital, som blant annet driver med rådgivning mot mobilselskaper.

På oppfordring fra Mobizmag.no har han spådd hva som vil skje i mobilåret 2010:

Mobilkrigen mellom Google, Apple og Microsoft
– I 2010 vil Google lansere sin egen telefon og aktivt begynne å bygge kunderelasjoner med brukere av Google sin markedsplass.  Microsoft vil lansere sitt nye Windows Mobile 7.0 som vil sette kundens bruk av tjenester i sentrum på samme måte som Apple har gjort med sin iPhone og Google vil gjøre med sin gPhone, sier Helge Steen-Johnsen.

Multinasjonale selskaper vil være førene i den innovasjon som drives frem. Det forventes at  Google og Microsoft vil åpne for en sterk tredjeparts involvering (utviklere, operatører, innholdseiere).

Mer informasjon om den enkelte bruker vil deles med tjenesteutviklere og skape muligheter for utvikling av tjenester som kun teleoperatører tidligere var i stand til å gjøre.  Dette skjer ved at mobiltelefonens operativsystem kan trekke ut informasjon om kundens bruk som ikke tidligere har vært tilgjenglig.  Gitt at kunden aksepterer at denne informasjonen kan deles vil nye tjenester skapes, hevder Steen-Johnsen.

Mobilprodusentene ikke lenger så viktig

Terminalprodusentene vil reduseres til å lage mobiltelefoner på spesifikasjon og vil i mindre grad prege utviklingen (Apple har designmessig knapt endret sin iPhone siste 24 månder, og oppfattes fortsatt som den mest innovative mobiltelefonen i markedet sett med brukers øyne).

–    Nokia (og andre produsenter)  vil flytte sitt fokus fra hyppig lansering av nye typer telefoner til å knytte sin merkevare til de verdier som telefonen kan skape for sluttbruker.  Nokia vil starte å reposisjonere sitt brand for å møte konkurransen fra de nye globale aktørene og være med i konkurransen om de mobile opplevelser, sier Steen-Johnsen.

Teleoperatørene reduseres til å formidle innholdet i de mobile opplevelser kunden har, og vil i mindre grad prege hvilket innhold kunden konsumerer.

De store globale teleoperatørene fokuserer sin vekst innen klassisk mobiltelefoni (India, Kina, Afrika, Asia, Sør-Amerika).

I Norge har operatørene solt seg i glansen i suksessen av SMS Betaling som ble lansert i mars 2000 skapte.  Når de mobile opplevelser flyttes fra ”pipelogoer” til informasjon og tjenester som brukeren har reell nytte av har de norske operatørene gradvis bygget ned sin evne til innovasjon og nyskapning gjennom nedbemanning og kostnadskutt.

Det som var et fantastisk utgangspunkt er redusert og selskapene er på ny i en utfordrer rolle gitt at de skal være et reelt alternativ til de markedsplasser som vokser frem med den mobile plattform som basis.

Torgplassen – retten til å ta betalt fra kunden
I 2010 vil kampen om torgplassen øke, hevder Helge Steen-Johnsen:

– iPhone var ikke bare en telefon.  Den var en ”torgplass” med integrerte betalingsløsninger (globalt), og tilgang til tredjeparts innhold på bestemte kriterier.  Apple klarte å skape inntekter på sin mobiltelefon etter at den fysiske telefonen var solgt i butikken.  Ingen andre telefonprodusenter hadde tidligere utfordret denne muligheten av frykt for konsekvensene fra teleoperatørene.  De glemte at det er kunden som velger.

De globale BRANDS vil i 2010 bygge flere ”torgplasser”.  Utgangspunktet var en telefon og et brukergrensesnitt, samt en forretningsmodell som gjore det mulig å eksponere tjenester på en global plattform enkelt for bruker.  Den største innovasjonen var neppe telefonen i seg selv, men snarere å ta eierskap til sluttbruker når denne skulle betale for sin bruk av tjenester uten å involvere teleoperatøren.

I 2010 vil nye internasjonale torgplasser utvikles og bygges (Google og Microsoft).  Dagens betalingsløsninger hvor kunden betaler for applikasjon vil endres.  Kunden vil i 2010 kunne belastes for bruk av tjenester når dette skjer og for kjøp av fysiske varer.

Dette betyr at en innholdsleveradnør (som for eksempel Opplysningen 1881) vil kunne ta betalt for den bruk kunden  gjør på det mobile grensesnittet. På denne måten vil  ”mobilt internett” introdusere hvordan innhold på interentt kan bli betalt for.

De mobile web-butikker blir lansert i 2010.

Kampen om retten til å tilby mobilt internett i Norge
I 2010 vil kampen om det å tilby kunden ”mobilt internett” øke.  Nyheten om at Mobil Norge (Tele 2 og Network Norway) starter utbygging av et tredje mobilnett (inkludert mobilt internett) bidrar til at konkurransen skjerpes.

Telenor har varslet at de ikke vil være med på kappløpet som Mobil Norge og NetCom nå har igangsatt.  Telenor har uttalt at de vil vente til sent 2011 før de ønsker å tilby høye hastigheter på internett til sine mobilbrukere (4G).

Telenor ikke kan utsette dette og må trolig endre sitt standpunkt tidlig i 2010. Betydningen av å være størst i eget hjemmemarked betyr så mye for Telenor at de trolig vil forsere tilbud av 4G funksjonalitet, hevder sier Steen-Johnsen.

I løpet av våren/tidlig sommer er det forventet at Samferdselsdepartementet/Post og Teletilsynet vil lyse ut konsesjon for retten til å bruke digitalt dividende (frekvenser fra analogt fjernsyn) til å bygge mobilt internett.

–    Jeg forventer stor kamp om disse frekvensene. Frem til i dag har kun de tradisjonelle teleoperatørene kommentert utad sin interesse.  I løpet av våren vil trolig også tilbydere av fast bredbånd indikere at de ønsker å være med å konkurrere om retten til å kunne levere 4G kapasitet. Vi vil se en reell ”interesse konflikt” mellom tilbydere av mobilnett og tilbydere av fast bredbånd. Nye allianser vil avdekkes, sier Steen-Johnsen.

Utfallet om hvem som får konsesjon på de ledige frekvensene vil trolig besluttes i løpet av 4 kvartal 2010.  Hvis regulerende myndigheter i Norge tør vil vi i løpet av de nærmeste årene få reell konkurranse på mobilt internett i Norge med 4 til 5 tilbydere.

Du vinner!
– 2010 vil være året der mobilbrukeren vinner. De etablerte utfordres. Tradisjonelle forretnings modeller vil endres.  Nye utformes. Det er brukeren som de neste årene får mer å si – friere valg – og rett til å bestemme, avslutter Helge Steen-Johnsen.

Legg igjen en kommentar