Mobilen ikke viktig – men applikasjonene blir det!

I år blir det større fokus på løsninger og tilgang på programmer, enn på terminalene. Dette tror generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

På oppfordring fra Mobizmag.no har Per Morten Hoff sett inn i krystallkulen for å finne ut hva som vil skje i mobilåret 2010. Her er hans fempunktsliste:

1. Mye vil skje i 2010;  for første gang i mobilhistorien tror jeg at terminalene kommer i andre rekke. I år blir det større fokus på løsninger og tilgang på programmer, enn på terminalene. Årsaken til dette er at stadig flere brukere har sett nytten av mange og nye smarte  applikasjoner.  Og disse blir viktigere enn telefonene.

2. Smarttelefoner fortsetter den store veksten de har hatt i Norge. Å kunne ha med seg kontoret over alt har blitt et must.  Å være tilgjengelig gir oss større  fleksibilitet og forhåpentligvis mindre stress

3. Mobil sikkerhet vil få større oppmerksomhet i 2010. Til nå har lykken vært bedre enn forstanden for de fleste av oss, når det gjelder mobil sikkerhet. Trolig vil vi se en større skandale med kjente personer, eller kjente selskaper i 2010 som ikke har tatt mobil sikkerhet på alvor. Blackberry vil trolig tjene på en slik skandale og vil øke sin markedsandel i 2010, som så langt er meget beskjeden i Norge.

4. Apple kommer med oppgraderinger av sin iPhone som igjen vil bringe masse nytt, men vil få styrket konkurranse fra Google, Nokia med flere. Jeg spår et sterkt comeback for Nokia i 2010. I tillegg har jeg tro på at en god del av oss gjerne vil ha en syltynn businesstelefon som vi stort sett bare vil bruke til å ringe med. Jeg drar frem Nokia her som en klar vinner, men Motorola kan stå opp fra de døde som en joker. De har noe på gang.

5. Miljøfokuset blir sterkere når det gjelder mobiltelefoner. Den senere tids fokus på kobolt og uverdige og farlige arbeidsforhold i koboltgruvene i Kongo, vil gjøre miljøriktige telefoner til en konkurransefordel i 2010.

Legg igjen en kommentar