Slik får du bedre Twitter-bruk for bedriften

Hva er egentlig Twitter tenker du? Twitter er en form for microblogging, der du skriver en melding på maks 140 tegn. Hva du skriver i disse meldingene kan være individuelt. Noen skriver om hva de gjør mens andre skriver om ting som engasjerer dem.

Twitter kan være en genial markedsførings og kommunikasjonskanal ut mot din bedrifts kunder, men også en alvorlig felle for dårlig publisitet hvis ikke brukt riktig.

Gartner har utarbeidet fire forskjellig strategier de mener bedrifter bør vurdere hvis de skal engasjere seg på Twitter, eller andre microblogging kanaler.

Direkte

Med direkte bruk mener Gartner at bedriften oppretter en eller flere offisielle kontoer (bedriftsnavn eller produktnavn). Det er da viktig å tenke på at kommunikasjon med en slik konto må sees på som «offisiell informasjon», samtidig som det er viktig å ikke bli oppfattet som kjedelig eller statisk i informasjonen som gis ut. Tenk også på hvordan man skal behandle tilbakemeldinger og spørsmål (såkalte «mentions«). Skal de besvares eller ikke?

Eksempler på bedrifter som har lykkes godt med dette, er NSB og Telenor Kundeservice.

Indirekte

Bedriften kan bruke Twitter indirekte ved å la enkelte, gjerne litt profilerte, ansatte bruke Twitter under eget navn, men delvis på vegne av bedriften. Ved å by på sin egen person, kan slike Twitter kontoer bli mye mer populære og betrodde enn direkte og offisielle kontoer.

Eksempler på bedrifter som har lykkes med denne strategien er Stormberg (Steinar J. Olsen) og Spotify (Gustav Söderström).

Internt

Microblogging kan være et kraftig verktøy for rask og effektiv informasjonsflyt innad i bedriften. Ansatte kan fortelle kort om hva slags prosjekter de jobber på, utfordringer, status og lignende informasjon. Da er det selvfølgelig ikke anbefalt å bruke offentlige kanaler som Twitter, men for eksempel enterprise løsninger som Yammer og Present.ly.

Inkommende signaler

Uansett om din bedrift ikke engasjerer seg på Twitter og andre microbloggingtjenester direkte eller indirekte, så finnes det sannsynligvis nyttig informasjon på disse tjenestene om hvordan din bedrifts kunder og brukere oppfatter din bedrift og tjenestene dere leverer. Det er lett å få tak i denne informasjonen ved å bruke tjenester som for eksempel http://search.twitter.com/.

Uansett om din bedrift ønsker å delta aktivt i microbloggingstjenester som Twitter eller ikke, så er det iferd med å bli en kommunikasjonskanal alle bedrifter bør ha et gjennomtenkt forhold til. Det kan også være lurt å sikre seg bedriftens navn som brukernavn på Twitter slik at ikke andre tar det og bruker det til å spre negativ publisitet.

Du kan følge Mobizmag.no på Twitter, og du kan følge meg.  🙂

En kommentar om “Slik får du bedre Twitter-bruk for bedriften

Legg igjen en kommentar